Blog Money / Slovník pojmov / Živnostenský register

Živnostenský register je súbor zákonom určených údajov o podnikateľoch, ktorým bolo vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Člení sa na verejnú časť a neverejnú časť. Verená časť slúži na vyhľadávanie podnikateľských údajov v živnostenskom registri. 

Používanie webovej stránky živnostenského registra je bezplatné a môžete v ňom vyhľadať neobmedzený počet podnikateľov. Typicky vyhľadávate podľa mena osoby, názvu firmy alebo IČO.

Z registra sa napríklad dozviete: 

  • meno a priezvisko / názov spoločnosti, 
  • adresu miesta podnikania / sídla, 
  • IČO (identifikačné číslo organizácie), 
  • predmety podnikania, 
  • dátum začatia podnikania.
Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Živnostenský zákon