Zverejnenie účtovnej závierky

Čo je to zverejnenie účtovnej závierky?

Účtovné závierky obchodných spoločností a ďalšie dokumenty sa ukladajú do informačného systému ministerstva financií – tzv. registra. Zákon o účtovníctve určuje, ktoré dokumenty sa ukladajú do verejnej časti registra. Zverejneniu podliehajú napr. účtovné závierky, správy audítorov, výročné správy obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov či subjektov verejnej správy.

Minikurz online

Buďte
pri tom