Blog Money / Slovník pojmov / Zverejnenie účtovnej závierky

Účtovné závierky obchodných spoločností a ďalšie dokumenty sa ukladajú do informačného systému ministerstva financií – tzv. registra. Zákon o účtovníctve určuje, ktoré dokumenty sa ukladajú do verejnej časti registra. Zverejneniu podliehajú napr. účtovné závierky, správy audítorov, výročné správy obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov či subjektov verejnej správy.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: