Zverejnenie účtovnej závierky

Čo je to zverejnenie účtovnej závierky?

Účtovné závierky obchodných spoločností a ďalšie dokumenty sa ukladajú do informačného systému ministerstva financií – tzv. registra. Zákon o účtovníctve určuje, ktoré dokumenty sa ukladajú do verejnej časti registra. Zverejneniu podliehajú napr. účtovné závierky, správy audítorov, výročné správy obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov či subjektov verejnej správy.