Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.160

Solitea, a.s. | 19. 09. 2012

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 12.150 (v distribúcii od 14.6.2012) a verziou 12.160 (v distribúcii od 19.9.2012).

[toc]

[button href="/money-s3/stavajici/aktualizace/rok-2012" class="download inline"]Prevezmite si Money S3 12.160![/button]

Legislatívne zmeny v odvodoch a stravnom od 1.9.2012

  • S platnosťou od septembra 2012 sa mení %-tuálny podiel odvodu starobného poistenia za zamestnávateľa do II. piliera z 9 % na 4 %. K dispozícii je preto nové nastavenie odvodov s platnosťou od 1.9.2012, ktoré reaguje na uvedené zmeny. Nový záznam sa do Nastavenia miezd pridá automaticky po spustení funkcie "Synchronizácia účtovných konštánt" (funkciu môžete spustiť z menu Pomôcky/Synchronizácia účtovných konštánt)
  • Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 248/2012 Z. z.  vstúpili do platnosti nové sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Vo verzii 12.160 sú k dispozícii aktualizované hodnoty tuzemského stravného s platnosťou od 1.9.2012. Nový záznam s aktuálnymi hodnotami stravného pre jednotlivé časové pásma v menu Cestovné náhrady / Konfigurácia /Stravné /Tuzemsko sa doplní automaticky po kliknutí na tlačidlo Pripravený zoznam.

Automatická aktualizácia kurzov cudzích mien

  • Pripravili sme automatickú aktualizáciu kurzov cudzích mien. Ak pri vytváraní nového dokladu (pokladničný, bankový, zäväzok, pohľadávka interné doklady a faktúry) zmeníte dátum účtovného prípadu (platí pre podvojné účtovníctvo), automaticky sa zaktualizuje kurz cudzej meny. Pri jednoduchom účtovníctve program kontroluje dátum vystavenia a pri jeho zmene ponúkne aktuálny kurz platný pre tento deň.
  • Optimalizovali sme kontrolu existencie zadaných kurzov cudzích mien na domácu menu pre funkciu prepočtu stavu bankových účtov a pokladníc ku dňu.

Vylepšenie vizualizácie odpočtov faktúr

  • V zozname uhrádzajúcich dokladov, vyvolanom prostredníctvom tlačidla „Úhrady“ v zoznamoch faktúr sa pre vyúčtovacie faktúry v cudzej mene teraz zobrazuje aj súčet odpočtov záloh prepočítaných na domácu menu.

Ostatné

  • Od verzie 12.160 sa pri ručnej výmene alebo pridaní dodávky na uloženom doklade okamžite aktualizuje obstarávacia cena.
  • Rozšírili sme funkcie importov z internetových obchodov, tak aby bolo možné importovať aj objednávky prijaté, ktoré obsahujú kombináciu skladových a neskladových položiek.
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Ďalšie články

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články