Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.130

Solitea, a.s. | 12. 04. 2012

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 12.120 (v distribúcii od 14.3.2011) a verziou 12.130 (v distribúcii od 16.4.2012)

[toc]

Stiahnite si Money S3 12.130!

 

 

Fakturácia

 • Na faktúrach sa pri textoch s nastavenými pevnými rozmermi pred alebo za cenami netlačia žiadne nežiaduce znaky.
 • Text pred cenami vystavených faktúr sa pri tlači neorezáva na 255 znakov.

Mzdy

 • V tlačovej zostave Oznámenie o zmene platiteľa do ZP (Mzdy/Zamestnanci/Tlač) je možné vybrať kód zmeny 2Y určený pri zmene platiteľa pri čerpaní neplateného voľna, absencie, či výplate príjmov po skončení pracovného pomeru

Majetok

 • Pri majetku, ktorý má zvolené účtovanie účtovných odpisov, bol upravený výpočet daňových odpisov po technickom zhodnotení pri zrýchlenom odpisovaní majetku.

Ostatné

 • Po XML importe nad skladom vedeným metódou FIFO sa správne účtujú vystavené skladové doklady, ktoré obsahujú položky s výrobnými číslami.
 • V menu Nástroje/Nastavenie/Externá aplikácia/iDoklad bol zmenený maximálny počet znakov pre Prihlasovacie meno a Heslo tak, aby bol v súlade s možnosťami iDokladu.
 • Import faktúr z iDokladu – po novom sa importujú iba faktúry, ktorých dátum účtovného prípadu spadá do aktuálne otvoreného roka Money S3.
 • Modul Účtovná centrála – do sprievodcu exportu úhrad z centrály na klienta bolo doplnené upozornenie týkajúce sa logiky vytvárania úhrad.
 • Storno pokladničného dokladu uhrádzajúceho faktúru sa do registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne zapíše so správnym znamienkom.


 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Ďalšie články

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články