Zverejnená nová verzia Money S3 13.400

Solitea, a.s. | 16. 04. 2013

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 13.300 (v distribúcii od 18.marca 2013) a verziou 13.400 (v distribúcii od 16.apríla 2013).

[toc]

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2013" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 13.400![/button]

Nová kontrola v precenení pohľadávok a záväzkov

 • Vo funkcii Precenenie pohľadávok a záväzkov ( Účtovníctvo / Uzávierkové operácie) sme zaviedli novú kontrolu na nulový kurz. V prípade, ak je kurz cudzej meny ku dňu precenenia 0, interný doklad s kurzovým rozdielom sa nevytvorí.

Prehľadnejšie načítavanie výpisov z účtu

 • V sprievodcovi importom bankových výpisov sme zväčšili zoznam bankových účtov, ktoré importované dáta obsahujú tak, aby bol zoznam čitateľnejší.

Vylepšenia pri tlači výrobných čísel v dokladoch

 • Pre lepšiu prehľadnosť sa výrobné čísla uvedené v dokladoch od verzie 13.400 tlačia zotriedené podľa abecedy. V dokladoch, ktoré boli vytvorené v starších verziách Money S3 sa výrobné čísla budú tlačiť naďalej v poradí, v ktorom boli na doklad (položku) pridané.

Money

Možnosti a nastavenia

 • Aktualizovali sme zoznam peňažných ústavov a homebankingy - Volksbank Slovensko bola nahradená peňažným ústavom Sberbank Slovensko.

Obchod

Ostatné

 • K nedefinovanej záručnej dobe alebo pri doživotnej záruke sa nenastavuje číselný údaj o dĺžke trvania, pri tlači dokladu sa v niektorých prípadoch (najmä ak išlo o položky prevzaté z objednávky) napriek tomu tlačila predvolená číselná hodnota záruky. Tento stav sme optimalizovali.

Réžia

Mzdy

 • Aktualizovali sme tlačovú zostavu Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročné). Do vykazovanej hodnoty odvodu zdravotného poistenia (u zamestnancov s vykonaným ročným zúčtovaním dane, aj bez ročného zúčtovania) sa prenáša aj údaj o nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Ostatné

 • Dávkový import zásob z XML nevyžaduje potvrdenie, či sa má zásoba skryť, tak ako to bolo doteraz.
 • Ak pre odoslanie dokladov využívate exporty tlače, môžete použiť novú funkciu. Zaviedli sme možnosť odoslania dokladov na e-mailovú adresu partnera uvedeného na doklade, a zároveň aj na e-mailovú adresu nastavenú v poli „Komu“ na karte výberu príjemcov správy. Funkciu aktivujete zapnutím prepínača „Pridať k existujúcim príjemcom“. Zároveň sa e-maily odošlú aj na adresy nastavené v poliach „Kópia“ a „Skrytá“ bez ohľadu na nastavenie prepínača „Pridať k existujúcim príjemcom“.
 • Vylepšili sme detekciu východzieho e-mailového klienta aj pri nekorektne nainštalovanom rozhraní COM alebo MAPI.

 

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články