Zverejnená nová verzia Money S3 15.400

Solitea, a.s. | 15. 04. 2015

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 15.400 (v distribúcii od 15. apríla 2015).

[toc]

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2015" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 15.400![/button]

Vylepšenia v evidencii majetku

  • Rozšírili sme funkcie evidencie dlhodobého hmotného majetku o možnosť čiastočného vyradenia majetku. Funkciu využijete napr. pri predaji časti majetku. V pohybe Vyradenie z užívania , môžete nastaviť hodnotu časti majetku, ktorú chcete vyradiť a pomocou pohybu Odpis zostatkovej ceny aj odpísať časť zostatkovej ceny, ktorá sa k nej vzťahuje. Na novú situáciu je pripravený aj aparát výpočtu Daňových a Účtovných odpisov.

Jednoduchšia orientácia v agendách

  • Na Aktívnom informačnom riadku sa teraz za názvom agendy zobrazuje aj IČO,  zjednoduší vám to identifikáciu agendy, ktorú používate. IČO sme za názov agendy doplnili aj na kartu Zmena agendy a účtovného roka pre lepšiu orientáciu pri výbere agendy.
  • Na karte Money / Výber agendy / Zmena agendy a účtovného roku je zoznam agend zotriedený podľa abecedy a agendu môžete priamo vyhľadať podľa názvu.

Priame nastavenie odosielania e-mailov cez Mozilla Thunderbird

  • V nastavení Používateľskej konfigurácie / Ostatné / e-mail (export) pribudla ďalšia možnosť odosielania e-mailov z Money S3. Ak nie je možné využiť odosielanie e-mailov prostredníctvom rozhrania MAPI, môžete nastaviť priame odoslanie pomocou aplikácie Mozilla Thunderbird.

Aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

  • Réžia / Zamestnanci - Aktualizovali sme výpočet tlačovej zostavy Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, teraz je možné manuálne upravovať sumy sociálneho a zdravotného poistenia a zmeny sa korektne prejavia vo vytlačenej zostave.

Ostatné

  • Do tlačovej zostavy Saldo  (Účtovníctvo / Prehľady a tlačové zostavy) sme doplnili novú premennú Názov účtu, ktorú si môžete pridať do formulára.
  • Homebankig / služba GEMINI formát (všeobecne) - ak používate túto službu elektronického platobného styku, môžete po novom nastaviť formát čísla účtu na príkazoch "číslo účtu doplňovať zľava nulami". Pre GEMINI službu Raiffeisenbank je potrebné mať túto funkciu vypnutú, pre ostatné banky používajíce službu GEMINI naopak zapnutú.
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články