Zverejnená nová verzia Money S3 16.102

Solitea, a.s. | 08. 02. 2016

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 16.102 (v distribúcii od 8. februára 2016).

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 16.102![/button]

Novinky v module Mzdy a personalistika

  • Pripravili sme priamy export tlačovej zostavy Prehľad o zrazenej dani z príjmu (mesačný) do aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítajú do formulára platného pre rok 2016. Priamy export do eDane/Win spustíte pomocou voľby Elektronické podanie na karte Nastavenie tlače.
  • Zaktualizovali sme export výkazov do Sociálnej poisťovne (Mesačný výkaz, Výkaz pre nepravidelné príjmy) podľa novej schémy. V prípade ak ste využili odvodovú úľavu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných s trvalým pobytom v najmenej rozvinutých okresoch, títo zamestnanci, budú vstupovať do výkazov s kódom 18 (v listinnej forme) a "ZECNRO" v elektronickej podobe.

Rozšírený import vystavených faktúr z iDokladu

  • Rozšírili sme import údajov z aplikácie iDoklad. Pri importe vystavených faktúr sa z iDokladu preberá aj informácia, či bola faktúra vystavená v osobitnom režime, pri ktorom sa DPH uplatňuje až po prijatí platby.

Daňový doklad k prijatej platbe 

  • Na kartu Daňového dokladu k prijatej platbe (Prijaté faktúry) sme doplnili pole Účel, ktoré slúži na zadanie koeficientu pri pomernom odpočítavaní DPH.
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články