Zverejnená nová verzia Money S3 16.600

Solitea, a.s. | 29. 06. 2016

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 16.600 (v distribúcii od 29. júna 2016).

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 16.600![/button]

 

Nová sadzba DPH v Grécku

  • Podľa akutálnej legislatívy sme do Nastavenia agendy / Sadzby DPH MOSS doplnili nové obdobie DPH pre Grécko, kde sa od júna zmenila základná sadzba DPH z 23% na 24%.

Vylepšenia tlačových zostáv

  • Účtovníctvo / Ďalšie zostavy / Overovací list na odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov - Tlačovú zostavu je po novom možné tlačiť k ľubovoľnému dátumu, pri tlači sa zohľadňuje dátum zadaný na strane 2/4 v sprievodcovi tlačou v poli Stav tlačiť ku dňu.
  • Účtovníctvo / Účtovné výkazy - Zaktualizovali sme definície účtovných výkazov Účtovná závierka POD a MÚJ pre rok 2016. Do riadkov 98, resp. 32 v stĺpci minulé obdobie sa započítava zostatok účtu 431. Aktualizované výkazy môžete prevziať z Pripravených zoznamov kliknutím na tlačidlo Pripravený zoznam v Zozname definícií účtovných výkazov.
  • Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy - Do tlačovej zostavy Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu sme doplnili výber roku, na ktorý sa zostava vzťahuje. Údaje o uplatňovaní nezdaniteľnej čiastky, poberaní dôchodku a vyživovaných deťoch sa preberajú z prvého obdobia zvoleného roku.

Prehľadnejšie ukladanie exportovaných súborov

  • Pri Elektronickom podaní pre Fin. správu alebo Soc. poisťovňu sa ukladá vyexportovaný súbor do adresára PRINT. Po novom sa zároveň pre každého používateľa vytvorí samostatný priečinok s menom používateľa, v ňom sú súbory rozčlenené do adresárov podľa agendy, z ktorej sa export vykonal. Po novom môžete vyexportované súbory ukladať aj do vami zvoleného adresára. Nastavenie je umiestnené v Používateľskej konfigurácii / Ostatné / Tlačový export.

 

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články