Nová verzia Money S3 19.701

Solitea, a.s. | 15. 10. 2019

Pre používateľov ekonomického systému Money S3 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia, bola uvoľnená nová verzia 19.701

Novú verziu Money si teraz stiahnete vo svojom Zákazníckom portáli v záložke Aktualizácia. V portáli tiež môžete komunikovať s podporou alebo zadávať požiadavky na servis.

Jednoduchšia inštalácia a správa dát

  • Ovládanie inštalačného programu Money S3 je od verzie 19.700 jednoduchšie a prehľadnejšie. Aktualizáciu programu bude možné vykonávať aj bez administrátorského oprávnenia, stačí ak v sprievodcovi aktualizáciou ponecháte zapnutý prepínač Používať inštalačnú službu. Pri sieťovej inštalácii už aktualizáciu nemusíte vykonávať najskôr na serveri, po novom ju môžete spustiť na ľubovoľnej stanici. Ak nedôjde k zmene v štruktúre dát, nemusia byť po novom na všetkých staniciach nainštalovaná rovnaká verzia programu. Aktualizáciu zostávajúcich staníc je možné vykonať neskôr.
  • Ak sa niekedy v minulosti nepodarilo Obnoviť zálohu dát, Money si automaticky vytvorilo adresáre "_Backup", do ktorého si archivovalo dáta v stave pred obnovou zálohy. Spustenie obnovy dát alebo zálohovanie nebolo v takomto stave možné. Program čakal na vyriešenie situácie zo strany používateľa. Túto funkciu sme upravili tak, aby vás nezaťažovala. V momente vyvolania obnovy zálohy do existujúcej agendy dôjde k vytvoreniu dočasnej kópie agendy do adresára "_Backup", ktorý sa automaticky po úspešnej obnove zmaže. Ak dôjde v priebehu obnovy dát k chybe, dáta sa prevedú do priečinku vyhradené pre chybové dáta "BUG". Oba tieto priečinky budú ukladané do priečinka, ktorý bude vždy jedinečný. Ide o tzv. časovú značku, vďaka ktorej bude v prípade potreby technická podpora schopná zistiť, kedy a pri akej obnove dát došlo k chybe.

Vylepšenia v Adresári

  • Na adresu obchodných partnerov si môžete doplniť nové údaje. Na Kartu adresára a na Kartu skupiny adresára sme pridali nové premenné: Spôsob platby, Doprava, Prepravca a Typ zásielky. Na nové adresy sa tieto údaje preberajú zo Skupiny adresára. Ak použijete adresu na doklade, automaticky sa na doklade nastavia hodnoty z väzobnej adresy. Je zabezpečené doplnenie nových údajov aj pri preberaní dokladov, v takom prípade sa do cieľového dokladu prevezmú zo zdrojového dokladu (napr. Faktúra vystavená z Objednávky prijatej).

S novými premennými môžete pracovať v Pokročilých filtroch, XML prenosoch alebo ich použiť pri tlači adries.

  • Pri použití funkcie rýchleho vyhľadávania adries na dokladoch sa už nezobrazujú uložené adresy, ktoré boli predtým označené v Adresári ako skryté.

Záručná doba v hromadných operáciách

  • Pomocou funkcie Hromadná zmena položiek môžete teraz hromadne meniť na všetkých alebo vybraných položkách dokladu aj ich záručnú dobu. Funkcia je k dispozícii na Faktúrach vystavených a prijatých, Objednávkach, Ponukách a Dopytoch vystavených a prijatých, všetkých Skladových dokladoch a na Typoch faktúr vystavených a prijatých.

Ostatné

  • Na skladovej Výdajke sa už nezobrazujú obstarávacie ceny na položkách v prípade, že používateľ má v Prístupových právach zakázané Zobrazenie obstarávacej ceny.
  • Skladové predajky importované pomocou XML prenosov (napríklad z Predajne) budú pri importe automaticky označené príznakom tak, aby ich nebolo možné odoslať do on-line registračnej pokladnice. Funkcia "Odoslať do fiskálu" nebude nad takýmto dokladmi prístupná.

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články