Aktuálne informácie k súčasnej situáciiViac informácií

Zmeny a novinky Money S3 20.102

Solitea Slovensko, a.s. | 10. 02. 2020

Pre používateľov ekonomického systému Money S3 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia 2020, bola uvoľnená nová verzia 20.102

Prevod členenia DPH pri reverse charge

  • V Nastavení účtovného roku si môžete predvoliť členenia DPH, ktoré sa budú ponúkať pri vytváraní reverse charge. Pri prechode na nový účtovný rok sa v niektorých situáciách mohlo stať, že sa Členenie DPH pre nárok na odpočet (12P R20_1R) v roku 2020 previedlo na Členenie DPH, ktoré nevstupuje do Kontrolného výkazu DPH (20P R20_21).
    Preto sme do Money pridali kontrolu, ktorá nevhodné členenie zachytí a upraví v Nastavení účtovného roka, ale aj v už existujúcich vytvorených interných dokladoch pre reverse charge.

Daňové priznanie k DPH a Súhrnný výkaz DPH - export do eDane/Win

  • Finančná správa zverejnila nové formuláre aj v aplikácii eDane pre Windows. Pripravili sme preto priamy export nových vzorov Daňového priznania k DPH a Súhrnného výkazu do aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítajú do nových formulárov platných pre rok 2020. Priamy export do eDane/Win spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

Ďalšie termíny

Slovník pojmov

eBook plný rád z praxe

Ako vybrať ekonomický a informačný systém

Ako vybrať ekonomický a informačný systém

Informácie k súčasnej situácii

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sme prijali potrebné, interné opatrenia k eliminácii možnej nákazy, a tak väčšina našich zamestnancov v súčastnosti pracuje z domu.

Chceme Vás však uistiť, že naše služby držíme na rovnakej úrovni, na akú ste zvyknutí. To sa nezmení ani v prípade, že by opatrenia vlády trvalo dlhšiu dobu. Zákaznícka podpora našich produktov bude fungovať bez akýchkoľvek obmedzení. Každý pracovný deň budú naši konzultanti od 8:00 do 16:30 vybavovať Vaše telefonické a písomné požiadavky na:

Aktuálne informácie k súčasnej situácii Vám budeme prinášať tiež na našom blogu.