Zmeny a novinky Money S3 20.102

Solitea, a.s. | 10. 02. 2020

Pre používateľov ekonomického systému Money S3 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia 2020, bola uvoľnená nová verzia 20.102

Prevod členenia DPH pri reverse charge

  • V Nastavení účtovného roku si môžete predvoliť členenia DPH, ktoré sa budú ponúkať pri vytváraní reverse charge. Pri prechode na nový účtovný rok sa v niektorých situáciách mohlo stať, že sa Členenie DPH pre nárok na odpočet (12P R20_1R) v roku 2020 previedlo na Členenie DPH, ktoré nevstupuje do Kontrolného výkazu DPH (20P R20_21).
    Preto sme do Money pridali kontrolu, ktorá nevhodné členenie zachytí a upraví v Nastavení účtovného roka, ale aj v už existujúcich vytvorených interných dokladoch pre reverse charge.

Daňové priznanie k DPH a Súhrnný výkaz DPH - export do eDane/Win

  • Finančná správa zverejnila nové formuláre aj v aplikácii eDane pre Windows. Pripravili sme preto priamy export nových vzorov Daňového priznania k DPH a Súhrnného výkazu do aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítajú do nových formulárov platných pre rok 2020. Priamy export do eDane/Win spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články