Reportáž a video zo zákazníckej konferencie Money

Solitea, a.s. | 09. 06. 2015

Stovka účastníkov z vyše 70 firiem, taká je bilancia návštevnosti zákazníckej konferencie Money, ktorá sa konala 27. mája v bratislavskom kongresovom centre Technopol. Aký program pritiahol do Bratislavy zákazníkov z celého Slovenska? Verte, že zaujímavý, zameraný na potreby firiem a ich snahu o ľahké získavanie informácií z ekonomického softvéru.

Motto konferencie získajte prehľad na prvý pohľad sa prezentáciami snažili prednášajúci naplniť od prvého bodu programu, až po záverečnú diskusiu. Úvod patril systému Money S3 a ukážkam práce so skladovými a účtovnými analýzami nad dátami Money.  Šéfanalytička Mgr. Kristína Pokorná na jednoduchých príkladoch ukázala zákazníkom, ako sa dajú z dát o predaji výrobkov získať cenné informácie o výnosoch, nákladoch a zisku.

V podobnom duchu pokračovala aj prezentácia modulu Business Intelligence, ktorý nad systémami Money S4/S5 ponúka podobné prehľady a ešte oveľa viac. Aby prezentácia nepôsobila príliš umelo a vzdialene od potrieb bežných zákazníkov, živé ukážky a sadu svojich najobľúbenejších BI analýz priamo v programe zákazníkom predstavil Dušan Peško, riaditeľ spoločnosti.

Podľa hlasovania prítomných bola najzaujímavejšou prezentácia modulu DMS (Document management system), ktorou Ing. Pavol Garaj predstavil prítomným možnosti, pomocou ktorých sa dá v systémoch Money S4/S5 prehľadne a hlavne pohodlne viesť kompletná evidencia všetkých firemných dokumentov – počnúc ponukami a faktúrami, cez zmluvy až po citlivé personálne a mzdové údaje. Všetko s maximálnym zabezpečením a komfortom.

Nemenej atraktívnou bola i prezentácia modulu Zákazky Plus. Ing. Róbert Blaha špecialita na ERP  a pokladničné systémy dokázal účastníkom v skratke predstaviť modul, ktorý je ako ušitý pre potreby zákazkovo orientovaných firiem. Prezentovaný softvér im dáva do rúk možnosť zákazky plánovať a riadiť tak, aby boli efektívne ziskové.

Paralelne prebiehajúci workoshop zaujal prítomných predovšetkým prezentáciou HR systémov Vema a cloudovou službou Datamolino, ktorá účtovníkom uľahčuje prácu, pretože ich zbavuje nutnosti preťukávať údaje z dodávateľských faktúr a bločkov do Money. Služba funguje ako „nahadzovač údajov“ – stačí jej poslať obrázky faktúry a do Money sa načítajú hotové doklady. Mechanizmus toho ako služba funguje predstavilo krátke video a následná živá ukážka importu dát, sprevádzaná nekonformným výkladom Ing. Michala Pauloviča zožala nečakaný aplauz.

Spolu s možnosťami, ktoré účtovníkom prináša fakturačná služba iDoklad (mimochodom taktiež komfortne napojená na Money o čom prítomných presvedčila Ing. Slávka Vígová) odprezentoval Ing. Peter Vilém systémy Vema, pre riadenie ľudských zdrojov v cloude.

Panelová diskusia v závere konferencie tematicky nadväzovala na prednášky a rezonovali v nej predovšetkým otázky, týkajúce sa znižovania nákladov, dostupnosti moderných technológií v prostredí malých a stredných firiem a hlavne bezpečnosti dát. Mnohí zákazníci totiž v diskusii pripustili, že ich prezentované novinky lákajú, ale cena, ktorá je návratná až v dlhšom časovom horizonte ich odradzuje. Zdržanlivo zákazníci pristupujú k faktu, že dáta nie sú uložené vo firme, ale vo výpočtovom centre. Prezentujúci ale obavy rozptýlili argumentami  a overiteľnými faktami.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články