Video zo seminára Daňové priznanie krok za krokom v Money S3

Solitea, a.s. | 25. 03. 2014

Prinášame Vám autentický záznam zo seminára Daňové priznanie krok za krokom v Money S3 s daňovým poradcom Ing. Milanom Kúdelom.

Prvá časť záznamu v trvaní približne 1 hod. 8 minút Vám priblíži nasledovné témy:

 • Návod ako vyplniť daňové priznanie pomocou Money S3 a ako vytlačiť, alebo odoslať daňové tlačivo.
 • Zmeny, ktoré priniesla novela zákona č. 595/2003 O daniach z príjmov k 1.1.2014.
 • Technické zhodnotenie majetku (Čo je a čo nie je technickým zhodnotením, Automobil vo firme a technické zhodnotenie).

 

Druhá časť záznamu v trvaní približne 1 hod. 24 minút, približuje nasledovné témy:

 • Návod ako vyplniť účtovné poznámky v Money S3, ako ich vytlačiť a odoslať
 • Oceňovanie majetku a daň z príjmov
 • Odpisovanie investičného majetku

 

Tretia časť záznamu v trvaní približne 2 hod. 8 minút, Vám približuje tieto témy:

 • Návod ako pripraviť Súvahu a Výkaz ziskov a strát, ako ich vytlačiť a odoslať
 • Opravy chýb minulých účtovných období
 • Ak postupovať v prípade krádeže majetku a zásob ?
 • Zdanenie bezúročnej pôžičky zamestnancom
 • Prenájom nehnuteľností a daňové aspekty
 • Zmarené investície
 • Manká a škody
 • Paušalizácia cestovných náhrad

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články