Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.900

Solitea, a.s. | 03. 11. 2020

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.800 a verziou 20.900

Nový modul Zádržné

  • Pripravili sme nový samostatný modul Zádržné, ktorý vám zjednoduší účtovanie tzn. zádržného faktúry. Atribút zádržného sa využíva väčšinou v stavebníctve a výška zádržného je zvyčajne dohodnuté percento z celkovej ceny zákazky. Zádržné predstavuje "poistku" odberateľa, ktorý má takto možnosť zadržať časť fakturovanej sumy. Zádržné má neskorší dátum splatnosti oproti dojednanému dátumu splatnosti faktúry a väčšinou sa hradí až po splnení podmienok daných zmluvou. Prehľad všetkých kompletov a modulov Money S3 nájdete na http://www.money.sk/money-s3/moduly.

Pomocou modulu Zádržné môžete v zozname z Vystavených faktúr / Prijatých faktúr pre faktúru pod kurzorom vytvoriť zádržné, pre ktoré sa vygeneruje nový doklad Pohľadávka / Záväzok na uvedenú sumu s neskorším dátumom splatnosti. Súčasne program vygeneruje Interný doklady, ktorý vytvorí fiktívnu úhradu faktúry a zníži celkovú zostávajúcu sumu úhrady na faktúre o výšku zádržného.

Automatické párovanie úhrad v cudzej mene

  • Vylepšili sme funkciu hromadného párovania. Automaticky sa teraz spárujú a uhradia aj doklady vystavené v cudzích menách. Pri vytváraní úhrady sa pri Hromadnom párovaní vykonávajú rovnaké akcie ako pri ručnom hradení dokladov v cudzej mene pomocou výberu hradiaceho dokladu cez tlačidlo Úhrady. Money automaticky na pozadí vygeneruje aj kurzové rozdiely (Interný doklad) a možné preplatky (Záväzok / Pohľadávka). Hromadné párovanie vyvoláte priamo v zozname Pokladničných alebo Bankových dokladov, XML importom v režime "pridať a párovať" alebo importom výpisu z bankového účtu.

Jednoduchšia identifikácia zásoby v Inventúrnych dokladoch

  • Pre presnejšiu identifikáciu zásoby sme na položku Inventúrneho dokladu pridali aj pole Číslo katalógu.

Synchronizácia údajov v cenníkoch

  • Pri hromadnej operácii Synchronizácia zásob môžete po novom automaticky zosynchronizovať aj údaje na Cenníkovom sklade.

Rýchlejší prepočet obstarávacích cien

  • Výrazne sa nám podarilo zefektívniť prepočty zložených kariet pri použití Prepočtu obstarávacích cien skladových dokladov. Pomocou nového algoritmu sa rýchlosť prepočtu dostala na zlomok pôvodnej časovej náročnosti.

Nová funkcia v S3 Automaticu

  • Do S3 Automaticu sme pridalinovú funkciu Spustiť teraz. Pomocou tlačidla v zozname úloh môžete úlohu spustiť ihneď bez ohľadu na nastavený časový plán.

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články