Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.903

Solitea, a.s. | 16. 11. 2020

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.900 a verziou 20.903

Prvá pomoc plus - aktualizované výkazy pre príspevky pre zamestnávateľov na udržanie pracovného miesta

  • Od obdobia Október 2020 platia nové podmienky a nové výkazy pre priznanie mimoriadnych príspevkov na udržanie pracovného miesta. V tejto súvislosti sme upravili podklady pre vyplnenie výkazov pre priznanie príspevku podľa Opatrení č. 1 a č. 3 (A,B). Došlo najmä k nasledovným zmenám: Vo výkazoch podľa opatrenia č. 1 a č. 3A (príspevky na náhradu príjmu za prekážky na strane zamestnávateľa) sa po novom uvádza sadzba odvodu za zamestnávateľa. Vo výkaze podľa opatrenia č. 3B sa príspevok bude počítať z celkovej ceny práce, nie z hrubej mzdy, ako to bolo doteraz.
  • Upravené podklady pre výkazy podľa Opatrenia č. 1 a č. 3A sú k dispozícii v rámci v tlačovej zostavy Vyúčtovanie náhrad mzdy za prekážky (formulár VYUCNAHR.FRE) a podklady pre výkaz podľa Opatrenia č. 3B si môžete vyexportovať do excelu po spustení tlačovej zostavy Vyúčtovania miezd (formulár PRISPO3B.FRE).
  • Upozorňujeme aj na zmenu v spôsobe podávania výkazov. Od októbra už nie je predpísaný excelovský formát výkazu, údaje je potrebné vyplniť v elektronickom formulári v dátovej schránke na slovensko.sk. Návod ako postupovať pri preberaní údajov zamestnancov z podkladov je pre vás k dispozícii na https://www.money.sk/navod/prva-pomoc-plus-prispevky-pre-zamestnavatelov/

Nasledujúce zmeny boli už súčasťou verzie 20.902:

Vyhľadávanie v bankových dokladoch

  • V zozname Bankových dokladov sme upravili funkciu vyhľadávania v stĺpcoch zoznamu.

Nastavenie tlače faktúr

  • Upravili sme funkcie karty Nastavenia tlače v situácii, keď je zvolená automatická tlač po uložení Faktúr vystavených alebo Faktúr prijatých. Pri nastavenej automatickej tlači už nedochádza k obmedzeniam karty Nastavenia tlače.

Preberanie dní sviatkov pri Nariadenej karanténe

  • Upravili sme výpočet počtu Odpracovaných dní na Karte mzdy. Ak je zadaná neprítomnosť typu Nariadená karanténa a do obdobia karantény spadá sviatok, neznižuje sa o tento sviatok počet Odpracovaných dní. K tejto situácii mohlo dôjsť v prípade, ak sviatok pripadol na pracovný deň zamestnanca.

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články