Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.002

Solitea, a.s. | 19. 01. 2021

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 21.001 a verziou 21.002

Import identifikačných čísel právneho vzťahu

  • Od 14.1.2021 je potrebné v komunikácii so Sociálnou poisťovňou používať pridelené identifikačné číslo právneho vzťahu. Tento údaj sa uvádza v Registračných listoch FO (napríklad pri odhláškach zamestnancov, oznamovaní prerušenia, zmeny a pod.) a bude povinnou súčasťou Mesačných výkazov a Výkazov poistného (nepravidelné príjmy) už za obdobie Január 2021.V tejto súvislosti sme pripravili novú funkciu Import IČPV, ktorá vám umožní načítať identifikačné čísla právneho vzťahu zo súboru a automaticky ich priradí zamestnancom. Súbor s aktuálnymi pridelenými IČPV vo formáte .csv si môžete stiahnuť na portáli Sociálnej poisťovne.

    UPOZORNENIE: Nové vzory Mesačného výkazu poistného a príspevkov a Výkazu poistného a príspevkov (nepravidelné príjmy) neboli ku dňu uzávierky verzie 21.002 k dispozícii. Budú súčasťou verzie 21.100, ktorá má plánovaný termín zverejnenia 28.1.2021.

Pripravené zoznamy

Mzdové konštanty - Sadzby príplatkov a Nastavenie miezd pre rok 2021

  • Do Pripravených zoznamov pre rok 2021, sme doplnili všetky údaje a mzdové konštanty potrebné pre spracovanie miezd v novom roku. V Nastavení miezd sme pridali riadok platný od 1. 2021 a zoznam Typov príplatkov už obsahuje sadzby platné pre rok 2021.

Kódy kombinovanej nomenklatúry

  • Do Pripravených zoznamov sme doplnili nové Kódy kombinovanej nomenklatúry platné od roku 2021 a v zozname označili (znak "!") kódy, ktoré už v novom roku nie sú platné.

BREXIT- nové kódy štátov

  • V súvislosti s vystúpením Veľkej Británie z EÚ a skončením prechodného obdobia, sme doplnili do Pripraveného zoznamu Štátov dva nové údaje: Veľká Británia (Severné Írsko) s kódom štátu "XI", na ktoré sa pri dodávkach tovaru naďalej vzťahuje režim člena EÚ a potom Veľká Británia (bez Severného Írska) s kódom štátu "XU" bez členstva v EÚ. Kód štátu XI je primárne určený pre vykazovanie obchodov so Severným Írskom v hlásení Intrastat.

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články