Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.203

Solitea, a.s. | 11. 03. 2021

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 21.100 a verziou 21.203

Dodatočný kontrolný výkaz DPH

  • V niektorých situáciách nebolo možno vyexportovať dodatočný Kontrolný výkaz DPH do súboru pre elektronické podanie a do aplikácie eDane/Win. Upravili sme načítanie prázdnych premenných, aby k tomuto stavu nedochádzalo.

Tieto zmeny boli dostupné už vo verzii 21.201:

Bankové a pokladničné doklady

  • Upravili sme zobrazovanie hlásení pri úhradách Bankových a Pokladničných dokladov, tak aby bolo možné automaticky ukladať aj doklady s rozdielnou sumou úhrady a celkovou sumou dokladu (prehradené doklady).

Zobrazovanie skratiek zákaziek

  • V zozname Zákaziek sme opravili zobrazovanie skratky zákazky.

Tieto zmeny boli dostupné už vo verzii 21.200:

Prehľadnejšia tvorba záloh

  • Správa vytvorených záloh vašich agend bude od novej verzie jednoduchšia. Pri vytváraní záložnej kópie (v menu Money / Vytvorenie záložnej kópie ) Money automaticky pridáva do názvu súboru IČO agendy a do archívu sa pripája aj súbor ini, v ktorom je uložený názov agendy, IČO, dátum a čas a verzia programu, v ktorej bola záloha vykonaná . Pri obnove zo zálohy sa tieto informácie zobrazia v sprievodcovi. Takto budete mať istotu, že obnovujete správne dáta.

Kopírovanie účtovných dokladov z minulých rokov

  • Nová funkcia vám umožní kopírovať Pohľadávky, Záväzky a Interné doklady z minulých rokov. V spodnej časti zoznamu sa zobrazujú záložky rokov, tak ako ste boli doteraz zvyknutí pri faktúrach. Prepnutím na záložku iného roka sa zobrazia doklady z daného roka a zároveň je povolená funkcia Kopírovať , ktorá doklad pod kurzorom skopíruje do aktuálneho roka, v ktorom je Money spustené.

Vylepšenia v cestovných príkazoch

  • Pri zaúčtovaní Nákladov z Cestovného príkazu je teraz možné vygenerovať Záväzok tak v domácej mene ako aj v cudzej. Pre každú jedinečnú kombináciu meny, kurzu a počtu jednotiek sa vytvorí samostatný Záväzok . Pre náklady v domácej mene sa tiež vytvorí jeden Záväzok . Na Záväzok v cudzej mene sa prevezme mena dokladu, kurz a počet jednotiek z karty Nákladu . Ak už bol Záväzok vytvorený, potom sa ponúkne jeho preúčtovanie. Záväzky z predchádzajúceho zaúčtovania, ktoré majú inú menu a kurz než účtované Náklady sa zmažú a vytvoria sa nové.

Ostatné

  • Na kartu Money / Pomoc, kontakty sme do oddielu Zákaznícka podpora pridali odkaz na Školenia Money S3 . Priamo z Money si tak môžete prezrieť obsah a termíny školení práce v programe.
  • Na vytlačenom Príkaze na úhradu sa zobrazujú QR kódy, aj v prípade, ak bol príkaz vygenerovaný zo spracovaných miezd.

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články