Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.001

Solitea, a.s. | 04. 01. 2022

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 22.000 a verziou 22.001

Kontrola bankových účtov platiteľov DPH

  • Platitelia DPH majú od januára 2022 novú povinnosť. Mali by si skontrolovať, na aký bankový účet hradia faktúry svojim dodávateľom. Ak je ich partner tiež platiteľ DPH, platbu za faktúru by mali odviesť iba na účet, ktorý dodávateľ nahlásil finančnej správe ako účet, ktorý používa na podnikanie.

    Do novej verzie Money S3 sme pripravili funkciu Overovania bankových účtov, ktorá vám tieto povinnosti zjednoduší. Funkcia overovania bankových účtov je súčasťou kontroly platnosti IČ DPH, ak ste si ju doteraz neaktivovali, môžete ju sprístupniť automaticky pomocou dialógu, ktorý sa zobrazuje pri pridaní adresy alebo dokladu alebo ručne v menu Money / Možnosti a nastavenia / Používateľská konfigurácia / Overovať registráciu platiteľov DPH vrátane kontroly bankových účtov.

    Kontrola potom prebieha na všetkých relevantných dokladoch (faktúry prijaté a vystavené, banka, záväzky, pohľadávky), v Karte adresy a na Príkazoch na úhradu. Okrem overovania už existujúcich bankových účtov vie Money z registra načítať zverejnené bankové účty konkrétneho partnera. Automatické načítanie bankových účtov je možné zapnúť v menu Money / Možnosti a nastavenia / Používateľská konfigurácia / Ostatné / Adresár / Načítať bankové účty z registra platiteľov DPH.

    Pre načítanie a kontrolu bankových účtov slovenských platiteľov DPH sa používajú údaje, ktoré publikuje Finančná správa SR v informačnom zozname platiteľov DPH s číslami účtov, ktoré používajú na podnikanie. 

Pripravené zoznamy pre rok 2022

Mzdové konštanty - Nastavenie miezd pre rok 2022

  • Do Nastavenia miezd sme pridali nové nastavenie platné od 1.1.2022 s mzdovými konštantami potrebnými pre spracovanie miezd v novom roku.

Kódy kombinovanej nomenklatúry

  • Do Pripravených zoznamov sme doplnili nové Kódy kombinovanej nomenklatúry platné od roku 2022 a v zozname označili (znak "!") kódy, ktoré už v novom roku nie sú platné. 

TIP: Začínate pracovať v roku 2022? Pripravili sme pre vás návod www.money.sk/novyrok

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články