Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.600

Solitea, a.s. | 07. 07. 2022

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 22.502 a verziou 22.600.

Zrýchlenie hromadného párovania úhrad

  • V novej verzii sme prepracovali algoritmus Hromadného párovania úhrad. Po novom sa v priebehu vyhľadávania vhodného dokladu prechádzajú iba aktuálny a predchádzajúci rok. Hľadanie začína v aktuálnom roku a ak sa tu žiaden vyhovujúci doklad nenájde, potom pokračuje v roku minulom. Táto zmena prináša zásadné zrýchlenie procesu párovania v agendách, v ktorých je veľké množstvo rokov. 

Automatické zamykanie výkazov DPH

  • V Zozname podaní sa po vytvorení Priznania k DPH, Kontrolného výkazu DPH, Priznania k DPH OSS a Súhrnného výkazu toto podanie automaticky uzamkne. Uzamknutý záznam je označený ikonou zámku a je tak chránený proti zmazaniu. Zámky na záznamoch je možné pomocou tlačidiel Uzamknutie a Odomknutie meniť. Prepisovanie uložených záznamov v Zozname podaní nie je možné. Ak budete chcieť vytvoriť rovnaký typ priznania (platí pre nové a opravné), ktorý už v Zozname podaní existuje, je nutné najskôr toto priznanie vyňať a následne vytvoriť znova. Takto sa zabráni nechcenému zmazaniu a prepisovaniu už vytvorených podaní. 

Vylepšenie v príkazoch na úhradu

  • Na príkaz na úhradu do políčka Doplňujúci text sa teraz môže automaticky doplniť názov firmy príkazcu. Preberanie názvu firmy príkazcu je voliteľné a nastaviť si ho môžete v karte Homebanking – nastavenie elektronického platobného styku na záložke Spoločné nastavenie.

Vyhľadávanie zobrazených stĺpcov

  • V každom zozname môžete meniť poradie a zobrazovanie Stĺpcov. Po novom môžete stĺpec vyhľadať a jednoducho ho umiestniť na požadovanú pozíciu. Po zadaní aspoň jedného znaku do poľa Vyhľadať, výberu operátora (obsahuje, rovná sa, začína, končí) a zapnutie / vypnutie negácie sa v pravej časti zoznam Nájdené stĺpce.

    Nájdený stĺpec pod kurzorom alebo označené stĺpce môžete pomocou šípky doľava alebo dvojklikom, prípadne klávesom Enter umiestniť do zoznamu Dostupné stĺpce. Presunú sa pred aktuálnu pozíciu kurzora a budú zapnuté. Pomocou šípok môžete Dostupné stĺpce pod kurzorom (alebo označené) presunúť nahor, nadol a na začiatok, podľa požadovaného poradia zobrazenia v zozname, prípadne stĺpec presunúť myšou metódou drag&drop.

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články