Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.700

Solitea, a.s. | 29. 08. 2022

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 22.650 a verziou 22.700.

Nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch

  • Pripravili sme nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (POT39_5v22júl-december), ktorý je platný od júla 2022. K zmenám došlo v sekcii r. 13 Údaje o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse. Suma daňového bonusu sa po novom vykazuje sumárne za všetky deti, zvlášť za mesiace január až jún a júl až december. Nový formulár sa automaticky ponúka pri zostavení Potvrdenia o zdaniteľných príjmov za rok 2022.

Zvýšenie domáceho stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel od 1.9.2022

  • S platnosťou od 1.9.2022 sa zvyšujú sadzby domáceho stravného poskytovaného pri pracovných cestách. Rovnako sa mení aj základná náhrada pri použití súkromných vozidiel na pracovné cesty. Pre motocykle platí sadzba 0,063 EUR a pre osobné autá 0,227 EUR za 1 km. Nové sadzby stravného podľa doby trvania pracovnej cesty a sadzby základných náhrad sú k dispozícii v Pripravených zoznamoch. Ak používate modul Kniha jázd a cestovné náhrady, do vašej agendy si ich prevezmete pomocou funkcie Pripravený zoznam v zozname Sadzby domáceho stravného (Réžia / Nastavenie jázd) a v zozname Sadzby náhrad (Réžia / Nastavenie jázd).

Automatické vybavenie objednávok a zálohových faktúr v Money S3 Automatic

  • Do programu Money S3 Automatic sme pridali nové úlohy Vybaviteľné objednávky - automatické generovanie faktúr a Vybavenie zálohových faktúr. Pomocou týchto nástrojov program automaticky vygeneruje faktúry k objednávkam, pre ktoré je tovar skladom alebo vyúčtuje uhradené zálohové faktúry.

    POZNÁMKA: Hromadné vybavovanie objednávok je dostupné iba v prípade, ak máte aktívny modul Periodická a hromadná fakturácia.

Výmena dát s iDokladom

  • Vo verzii 22.700 sme vylepšili logiku importu dokladov z iDokladu pre doklady, ktoré vznikli v novom roku, ale dátum vzniku daňovej povinnosti, resp. dátum dodania spadá do roku minulého. Faktúry, ktoré vznikajú na prelome roka - majú dátum vystavenia do konca januára nového roka a zároveň dátum dodania je december minulého roka, sa budú importovať podľa dátumu dodania - to znamená do starého roka.

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články