Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.201

Solitea, a.s. | 02. 03. 2020

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.200 a verziou 20.201

Sociálne poistenie pri vyplatení 13. platu (letnej odmeny)

  • Upravili sme výpočet úhrnu sociálneho poistenia v tlačových zostavách Ročné zúčtovanie dane, Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročné) a Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Ak bol zamestnancovi vyplatený 13. plat (letná odmena do výšky 500 EUR oslobodená od dane z príjmov), potom sa do úhrnu poistného nezapočíta suma zodpovedajúca poistnému z oslobodenej časti 13.-teho platu.
    V Ročnom zúčtovaní dane sa zmeny prejavia pri pridaní nového zúčtovania. V novom poli Nezapočítané poistné (oslobodené príjmy) je uvedená suma, o ktorú je sociálne poistenie nižšie oproti úhrnu poistného zo spracovaných miezd. V ostatných zostavách sa zmeny prejavia pri novej tlači Potvrdenia alebo Hlásenia.

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články