Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.302

Solitea, a.s. | 02. 04. 2020

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.301 a verziou 20.302

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

31. marca 2020 vláda schválila podmienky pre mimoriadne príspevky na udržanie pracovaného miesta. O príspevky môžu žiadať zamestnávatelia, ktorí mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzky, prípadne im klesli tržby o 20 a viac percent.  Aby ste mohli presne evidovať čas, kedy vaši zamestnanci nepracovali kvôli nariadenému uzatvorenie prevádzky alebo iným závažným prevádzkovým dôvodom, pridali sme nový typ Neprítomnosti Prekážky na strane zamestnávateľa. Na Karte neprítomnosti si môžete zvoliť v akej výške bude náhrada vyplatená. Sadzba je stanovená % z priemernej náhrady (napr. 100 % priemerného zárobku, 60 % priemerného zárobku).

Pri spracovaní mzdy sa počet pracovných dní a hodín zobrazí na Karte mzdy v záložke Odpracované - Náhrady a náhrada sa automaticky prepočíta.

Počet pracovných dní, hodín a suma náhrady sa zobrazuje v tlačovej zostave Výplatný lístok. Potrebné údaje sme doplnili aj do tlačových zostáv Skladba mzdy a Odpracované hodiny. Nové premenné počet pracovných dní, hodín a sumu náhrady za prekážky na strane zamestnávateľa sme pridali do tlačových zostáv Vyúčtovanie miezd, Mzdový list.

UPOZORNENIE: Ku dňu uzávierky verzie neboli známe konkrétne náležitosti žiadosti o príspevky na udržanie pracovného miesta. Potrebné podklady spracujeme do Money po ich zverejnení.

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články