Amortizácia. Odpočítajte si z daní opotrebenie vozidla.

Solitea, a.s. | 27. 05. 2021

Auto stráca časť svojej hodnoty už v okamihu, ako opustí výrobnú halu, Preto máte nárok na odpočítanie si amortizácie vozidla ako daňový náklad/daňový výdavok. Amortizácia vyjadruje priemerné opotrebenie vozidla a do daňových nákladov/výdavkov sa zahŕňa postupne prostredníctvom odpisov.

Obsah

  Čo je to amortizácia

  Amortizácia, čiže umorovanie, môžeme definovať ako postupné znižovanie hodnoty majetku za určitý čas. Amortizácia hovorí o miere opotrebenia majetku, a to nielen fyzického, ktoré vzniká používaním majetku, ale aj morálneho, keďže technický pokrok v danom odvetní neustále napreduje. Automobil teda stráca hodnotu aj vtedy, ak nie je používané.

  Pri uplatňovaní amortizácie vychádzame z dvoch situácií:

  • Automobil nevložíte do obchodného majetku a uplatňujete si amortizáciu za každou služobnú jazdu sadzbou na 1 kilometer.
  • Automobil vložíte do obchodného majetku. Potom si náklady na nákup automobilu rozložíte postupne do niekoľkých rokov.

  Amortizácia vozidla, ktoré nie je zaradené do obchodného majetku

  Amortizácia vozidla, ktoré nie je vložené do obchodného majetku firmy alebo živnosti a ani nie je predmetom finančného leasingu uplatneného v nákladoch spoločnosti,  sa uplatňuje pomocou sadzby na 1 km, ktorá je určená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

  Za použitie vozidla nezradeného do obchodného majetku na služobnej ceste, čiže za účelom podnikania, si môžete okrem spotrebovaných pohonných hmôt uplatniť aj základnú náhradu za každý kilometer jazdy, a to nasledovne:

  • pre jednostopového vozidlo (napr. motocyklu) alebo trojkolky je to suma 0,053 € / km,
  • pre osobné cestné motorové vozidla je to 0,193 € / km.

  Za toto vozidlo musíte zaplatiť daň z motorových vozidiel, aj keď nie ste jeho majiteľom, nakoľko ste vozidlo používali na podnikanie, resp. služobné účely. Viac o dani z motorových vozidiel nájdete v článku Daň z motorového vozidla. Kedy ju musíte platiť a ako sa počíta?

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi . zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Amortizácia vozidla, ktoré je zaradené do obchodného majetku

  Vozidlo je z hľadiska účtovníctva dlhodobý hmotný majetok, ktoré je možné vložiť do obchodného majetku spoločnosti. Postupným odpisovaním – amortizovaním, sa znižuje základ dane a náklady sú rozložené do viacerých období. Postupné uplatňovanie obstarávacej ceny vozidla je zhrnuté v oprávkach v účtovníctve. Nákup vozidla tak nie je jednorazovým nákladom, ktorý v plnej výške vstupnej ceny ovplyvní základ dane.

  Každý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je viac než 1 700€ a doba použiteľnosti viac než 1 rok, je odpisovaným majetkom, okrem druhov majetku, ktoré sú explicitne vymenované v zákone o dani z príjmov.

  Pre výpočet amortizácie potrebujete poznať obstarávaciu cenu a ročnú odpisovou sadzbu. Ta sa líši podľa toho, do ktorej skupiny majetok spadá. Vozidlá patri do skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky, avšak elektromobily majú od roku 2020 vytvorenú novú odpisovú skupinu 0, kde sa odpisuje elektromobil 2 roky.

  Odpisovať vozidlo môžete rovnomerne (lineárne) po dobu 4 rokov. Zrýchlené odpisovanie je možné od roku 2015 v súlade so zákonom č. 595/2003 o dani z príjmov Z. z. použiť iba pre majetok zaradený do odpisovej skupiny č. 2 a 3 podľa uvedeného zákona. Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa k jednotlivým skupinám priraďujú koeficienty pre zrýchlené odpisovanie.

  Rovnomerné odpisovanie vozidla.

  Príklad rovnomerného odpisu automobilu s obstarávacou cenou 10 000€, obstaraného 1.1.2021, zaradené do 1.odpisovej skupiny, doba odpisovania 4 roky.

  Rok

  Sadzba

  Odpis

  Zostatková cena

  1.rok

  25%

  2 500€

  7 500€

  2. rok

  25%

  2 500€

  5 000€

  3. rok

  25%

  2 500€

  2 500€

  4. rok

  25%

  2 500€

  0 €

  Je potrebné poznamenať, že poznáme účtovné a daňové odpisy. Do nákladov sa uplatňujú daňové odpisy, aj keď o nich neúčtujete. Vypočítať daňové odpisy a urobiť odpisové plány účtovných odpisov vám pomôže účtovný systém MoneyS3.

  Viac o rozdiele medzi daňovými a účtovnými odpismi automobilu sa dočítate v článku Nákup firemného auta: na čo si dať pozor pri daňových a účtovných odpisoch. 

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami