Dane / Daň z príjmov právnickej osoby/Príjmy z kapitálového fondu z príspevkov vyplatené spoločníkom a dane
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Príjmy z kapitálového fondu z príspevkov vyplatené spoločníkom a dane

Príjmy z kapitálového fondu z príspevkov vyplatené spoločníkom a dane
Seyfor Slovensko, a.s.
05. 10. 2021
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se9
Príjmy z kapitálového fondu z príspevkov vyplatené spoločníkom a dane

Obsah

  V priebehu fungovania spoločnosti s ručením obmedzeným nezriedka prebieha medzi spoločníkmi o kapitálovým posilnením spoločnosti, inými slovami ide o to, akým spôsobom dostať peniaze do spoločnosti. V dnešnom článku sa však zameriame na to, aké daňové dopady má finančný tok z vlastného kapitálu spoločnosti na spoločníkov.

  Súčasťou vlastného kapitálu spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej iba „spoločnosť“), sú zjednodušene, okrem základného imania tiež kapitálové fondy a naakumulované výsledky hospodárenia spoločnosti.

  Zloženie a štruktúra vlastného kapitálu je modifikovaná právnymi predpismi a spoločenskou zmluvou. Základnou právnou úpravou je Obchodný zákonník, na ktorý nadväzujú účtovné predpisy.

  Ako bolo uvedené, nebudeme sa zaoberať tvorbou jednotlivých položiek vlastného kapitálu, ale naopak čerpaním, (výplatou) jednej zo zložiek vlastného kapitálu. Ide o vrátenie vkladu z kapitálového fondu z príspevkov.

  Tvorba kapitálového fondu z vkladov

  Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.1.2018 v §217a upravuje tvorbu kapitálového fondu z príspevkov a nakladanie s financiami z tohto fondu. Pred touto novelou nebola táto problematika jednoznačne riešená v žiadnom zákone.

  Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov spoločníkov. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov musí byť upravené v zakladateľskej zmluve alebo v stanovách. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov pri vzniku spoločnosti, musia ho schváliť zakladatelia. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov za trvania spoločnosti, musí ho schváliť valné zhromaždenie. Na splatenie príspevku spoločníka do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.

  Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov možno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania, ak tak ustanovuje zakladateľská zmluva alebo stanovy, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Kapitálový fond z príspevkov nemožno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov dostala do krízy.

  Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia.

  S účinnosťou od 1.1.2018 sa príjem fyzickej osoby dosiahnutý z prerozdelenia finančných prostriedkov kapitálového fondu z príspevkov (účet 413) sa zdaňuje podľa toho, či ide o príjem prostriedkov z ostatných kapitálových fondov vytvorených do 31.12.2017 alebo ide o príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov vytvoreného z príspevkov poskytnutých po 1.1.2018.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ak ide o vyplatenie prostriedkov z kapitálového fondu tvoreného z príspevkov po 1.1.2018 ide o príjem fyzickej osoby podľa §8 ods.1 s) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z., ak sa nejedná o príjem podľa §6. Ako daňový výdavok je možné uplatniť sumu zaplateného príspevku danej fyzickej do kapitálového fondu z príspevkov. Suma splateného príspevku prevyšujúca príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov v tom zdaňovacom období, v ktorom plynul tento príjem sa uplatní až do výšky tohto príjmu. Ak  príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov plynie aj v nasledujúcom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako až do celkovej výšky splateného príspevku.

  Za rovnaký príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevku sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, z akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov.

  Spoločník – fyzická osoba prizná vyplatený príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z vkladov vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B. Z týchto príjmov nie je možné uplatniť si nezdaniteľnú časť dane.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.