Cestovné príkazy: načo slúžia a ako ich vyplniť

Solitea, a.s. | 06. 06. 2021

Cestovný príkaz vypĺňate so svojim zamestnancom vo chvíli, kedy ho posielate na služobnú cestu mimo jeho obvykle miesto práce. Na základe tohto dokumentu má zamestnanec právo na stravné a ďalšie cestovné náhrady. Slúži tiež ako doklad o tom, kde sa zamestnanec v pracovnej dobe nachádzal, napr. kvôli riešeniu pracovných úrazov.

Obsah

  Zákon o cestovných náhradách č.283/2002 Z. z. §2 hovorí o tom, že pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Pracovná cesta podľa tohto zákona je aj cesta, ktorá trvá od nástupu osoby uvedenej v § 1 ods. 2 na cestu na plnenie činností pre ňu vyplývajúcich z osobitného postavenia vrátane výkonu činností do skončenia tejto cesty, napr. ide o konateľov sro.

  Ako vyplniť cestovný príkaz

  Pred začiatkom cesty

  Cestovný príkaz sa vypĺňa vždy, keď pošlete zamestnanca na pracovní cestu – teda ešte pred jej uskutočnením. Zamestnanca nemôžete na služobnú cestu vyslať bez jeho súhlasu – ten vám zamestnanec dá práve podpisom cestovného príkazu. Avšak, v prípade, ak je vyslanie dohodnuté priamo v pracovnej zmluve alebo to priamo z dohodnutého druhu práce vyplýva, súhlas zamestnanca sa nevyžaduje.

  Pokiaľ pre cestovný príkaz formulár ešte nemáte, je možné zakúpiť si tlačivo v špecializovanom obchode s tlačivami alebo stiahnuť z dostupných zdrojov z internetu. Existuje množstvo druhov šablón, ktoré sa mierne líšia, a niektoré firmy si tiež vytvárajú vlastnú podobu formulára pre cestovný príkaz. 

  Zamestnanec pred cestou vyplní celú prvú časť cestovného príkazu, predovšetkým:

  • svoje osobné údaje, 
  • začiatok cesty (vrátane hodiny), 
  • miesto (cieľ) pracovní cesty, prestupy
  • miesto a čas skončenia pracovnej cesty,
  • účel cesty,
  • dopravné prostriedky určené na pracovnú cestu,
  • súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu,
  • poskytnuté zálohy na pracovnú cestu – výška zálohy a dátum poskytnutia zálohy.

  Často bývajú procesy na vyslanie, doloženie dokladov a zúčtovanie pracovnej cesty upravené v internom predpise. Vyplnený príkaz na pracovnú cestu schváli priamy nadriadený  podpisom.

  Po skončení pracovnej cesty

  Ak sa zamestnanec z pracovní cesty vráti, vyplní druhú časť príkazu o priebehu pracovnej cesty. Tu do jednotlivých položiek vypíše presuny z miesta na miesto (čas odchodu a čas príchodu). Pokiaľ zamestnanec uskutočnil viac presunov, každý presun zaznačí samostatne.

  Časť vyúčtovanie pracovnej cesty vyplní zamestnanec spoločne s účtovníkom. Pre správne zúčtovanie cesty je potrebné vyplniť správne dátumy a časy príchodov a odchodov, nakoľko podľa toho sa počíta stravné za jednotlivé dni.  

  K vyplnenému príkazu zamestnanec preloží tiež všetky doklady za výdavky spojené s pracovnou cestou – napríklad ubytovanie, poplatky za vjazd či parkovanie, zaplatenie školení a podobne. Pokiaľ použil zamestnanec verejnú dopravu, priloží cestovné lístky. Pokiaľ mal schválené použitie vlastného vozidla, vypočíta spotrebované palivo podľa technického príkazu a dokladu o nákupe pohonných hmôt. Ak zamestnanec nepredloží uvedené doklady, nemá nárok na náhradu.

  Stravné je jediná položka z cestovných náhrad, na ktoré zamestnanec nemusí preukazovať žiadne doklady.

  Účtovník alebo poverená osoba potom vyplní, aké boli celkové náklady na pracovnú cestu, zúčtuje preddavok na pracovnú cestu, ak bol poskytnutý a doplatí zamestnancovi zvyšok cestovných náhrad, prípadne zúčtuje navyše vyplatený preddavok.

  Ako si vypočítate stravné, vreckové a cestovné náhrady pri použití motorového vozidla na pracovnej ceste doma aj v zahraničí si prečítajte v osobitnom článku.

  Pokiaľ zamestnanec k pracovnej ceste využil firemné auto, nezabudnite pridať záznam do knihy jázd.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi . zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Cesta po SR vs. cesta do zahraničia

  Bez ohľadu na to, či zamestnanec cestuje na pracovnú cestu po Slovensku alebo do zahraničia, cestovný príkaz vyplňuje rovnako. V oboch prípadoch sa používa ten istý formulár. Jediný rozdiel je v tom, že musí po prekročení hranice vyznačiť čas prechodu, aby bolo možné vypočítať stravné v správnej výške. V prípade, že zamestnanec bude v jednom kalendárnom dni vo viacerých krajinách, stravné sa mu poskytne pre tú krajinu, v ktorej bol najviac hodín počas kalendárneho dňa. Pokiaľ zamestnanec na pracovnú cestu letí, časom prekročenia hraníc je čas odletu.

  Keď cestuje na pracovnú cestu viac zamestnancov

  Pokiaľ cestuje na pracovnú cestu viac zamestnancov, musí každý vyplniť svoj cestovný príkaz. Ak idú jedným vozidlom, uvedú svojich kolegov ako spolucestujúcich. Ak použijú vozidlo jedného z nich, je potrebné vyplniť vlastníka vozidla, ktorému budú vyplatení náhrady za pohonné hmoty a amortizácia vozidla.

  Výpočet cestovných náhrad a vedenie knihy jázd môže zabrať veľa času. Ak potrebujete pomocnú ruku, vyskúšajte ekonomický systém Money S3, ktorého súčasťou je modul Kniha jázd a cestovné náhrady. 

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Štítky článku

  Cestovné náhrady

  Najhľadanejšie

  Money S3 Money S4 Money S5

  Obľúbené články

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami