zamestnanci

Najnovšie články

Ako posielať výkazy zamestnancov Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

Ako posielať výkazy zamestnancov Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

Väčšina komunikácie so Sociálnou poisťovňou (SP) a zdravotnými poisťovňami je digitálna a prebieha cez elektronické podateľne. Sú ale aj iné formy elektronického odovzdávania a overenia ...