Kedy musí fyzická osoba podať daňové priznanie?

Solitea, a.s. | 13. 01. 2021

Stále častejšie si zamestnanci privyrábajú bokom ako súkromní podnikatelia. Prečo nevyužiť voľný čas po pracovnej dobe efektívne, obzvlášť keď ste v práci nabrali know-how, ktoré môžete využiť aj inde? Nezabudnite ale na to, že v takomto prípade musíte podať priznanie k dani z príjmu.

Podnikanie popri zamestnaní má niekoľko výhod:

  1. Nie ste pod existenčným tlakom okamžitého zárobku z podnikania na zabezpečenie základných potrieb.
  2. Pre účely zdravotného poistenia ste „v súbehu“ a môžete si sami určiť vymeriavací základ, z ktorého platíte preddavky na zdravotné poistenie, čiže aj 0€. Vyrovnanie zdravotného poistenia zabezpečí ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktoré vykoná zdravotná poisťovňa vždy nasledujúci kalendárny rok do 30.9.
  3. Všeobecne sa prvý rok podnikania, resp. v prvom zdaňovacom období neplatia povinné sociálne odvody.
  4. Pokiaľ neprekročíte hranicu príjmov z podnikania v zdaňovacom období určenou ako 12-násobok aktuálneho minimálneho vymeriavacieho základu, nebudete platiť sociálne odvody ani v ďalšom období. (pre rok 2020 to je 6 552€).

Ako je to s daňovým priznaním

Daňové priznanie musíte na daňový úrad podať vždy, keď vaše zdaniteľné príjmy v uplynulom roku presiahnu 50% nezdaniteľnej časti základu dane, inak povedané odpočítateľnej položky alebo nezdaniteľnej časti na daňovníka podľa §11 zákona o dani z príjmov (pre rok 2020 je to čiastka 2 207,10€). Priznanie k dani z príjmu za celý rok podávate, aj ak ste si živnosť založili v priebehu daného roka a podnikali iba časť roka.

Ak ste zároveň zamestnanec, živnostník alebo prenajímate nehnuteľnosť podľa §6 ods.3, či máte príjmy zo Zmlúv o dielo podľa autorského zákona, podávate jedno daňové priznanie FO typ B.

Ak počítate s tým, že sa podaniu daňového priznania k dani z príjmov nevyhnete, oplatí sa zhromažďovať svoje faktúry na jednom mieste. Výbornou fakturačnou službou je iDoklad, z ktorého si ľahko vygenerujete všetky podklady.

Na záver jedno upozornenie: pokiaľ váš zamestnávateľ podniká v rovnakom obore, v ktorom si chcete zriadiť živnosť, musíte mať jeho písomný súhlas, prípadne si dobre pozrite pracovnú zmluvu, či sa takáto činnosť explicitne zamestnancovi nezakazuje.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami