Kedy musí fyzická osoba podať daňové priznanie?

Solitea, a.s. | 16. 05. 2023

Stále častejšie si zamestnanci privyrábajú bokom ako súkromní podnikatelia. Prečo nevyužiť voľný čas po pracovnej dobe efektívne, obzvlášť keď ste v práci nabrali know-how, ktoré môžete využiť aj inde? Nezabudnite ale na to, že v takomto prípade musíte podať priznanie k dani z príjmu, pretože zamestnávateľ Vám už nemôže urobiť ročné zúčtovanie dane.

Obsah

  Podnikanie popri zamestnaní má niekoľko výhod:

  1. Nie ste pod existenčným tlakom okamžitého zárobku z podnikania na zabezpečenie základných potrieb.
  2. Pre účely zdravotného poistenia ste „v súbehu“ a môžete si sami určiť vymeriavací základ, z ktorého platíte preddavky na zdravotné poistenie, čiže aj 0€. Vyrovnanie zdravotného poistenia zabezpečí ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktoré vykoná zdravotná poisťovňa vždy nasledujúci kalendárny rok do 30.9.
  3. Všeobecne sa prvý rok podnikania, resp. v prvom zdaňovacom období neplatia povinné sociálne odvody.
  4. Pokiaľ neprekročíte hranicu príjmov z podnikania v zdaňovacom období určenou ako 12-násobok aktuálneho minimálneho vymeriavacieho základu, nebudete platiť sociálne odvody ani v ďalšom období (pre rok 2023 to je suma 7 266 €).

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi . zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako je to s daňovým priznaním

  Kedy vzniká povinnosť fyzickej osobe podať daňové priznanie k dani príjmov za rok 2022?

  Daňové priznanie musíte na daňový úrad podať vždy, keď vaše zdaniteľné príjmy v uplynulom roku presiahnu 50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona (pre rok 2022 je to čiastka 2 289,63 €). Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické osoby, ktoré dosiahli daňovú stratu, aj keď ich príjmy nepresiahli hranicu 50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona. Priznanie k dani z príjmu za celý rok podávate, aj ak ste si živnosť založili v priebehu daného roka a podnikali iba časť roka.

  Ak ste zároveň zamestnanec, živnostník alebo prenajímate nehnuteľnosť podľa §6 ods.3, či máte príjmy zo Zmlúv o dielo podľa autorského zákona, podávate jedno daňové priznanie FO typ B.

  Ak počítate s tým, že sa podaniu daňového priznania k dani z príjmov nevyhnete, oplatí sa zhromažďovať svoje faktúry na jednom mieste. Výbornou fakturačnou službou je iDoklad, z ktorého si ľahko vygenerujete všetky podklady.

  Na záver jedno upozornenie: pokiaľ váš zamestnávateľ podniká v rovnakom obore, v ktorom si chcete zriadiť živnosť, musíte mať jeho písomný súhlas, prípadne si dobre pozrite pracovnú zmluvu, či sa takáto činnosť explicitne zamestnancovi nezakazuje.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami