Ako na výpočet čistej a hrubej mzdy – podrobný návod vrátane príkladov

Solitea, a.s. | 04. 05. 2021

Prečo je medzi čistou a hrubou mzdou rozdiel niekoľko desiatok eur? A prečo môžu mať dvaja zamestnanci s rovnakou hrubou mzdou rozdielnu čistú mzdu? Prečítajte si, čo všetko každý mesiac zo svojej mzdy odvádzate a ako si čistú mzdu vypočítate.

Obsah

  Hrubá mzda, je mzda, ktorú máte uvedenú v pracovnej zmluve. Avšak zamestnávateľ za vás zaplatí o mnoho viac, a to kvôli sociálnemu a zdravotnému poisteniu. 

  Zdravotné poistenie  s platí vašej zdravotnej poisťovni a kryjú sa z neho zdravotné úkony. V sociálnom poistení je zahrnutých niekoľko poistení - dôchodkové poistenie, príspevok na štátnu politiku zamestnanosti, úrazové poistenie a nemocenské poistenie. Vďaka tomuto poisteniu máte dávku od štátu v prípade práceneschopnosti, nezamestnanosti a po dosiahnutí dôchodkového veku dostanete dôchodok.

  Výška poistenia sa počíta z hrubej mzdy. Časť platí zamestnanec a časť zamestnávateľ. 

   

  Odvody zamestnanca

  Odvody zamestnávateľa

  Sociálne poistenie

  9,40%

  25,20%

  z toho

   

   

  Nemocenské poistenie

  1,4%

  1,4%

  Starobné dôchodkové poistenie

  4,0%

  14%

  Invalidné poistenie

  3,0%

  3,0%

  Poistenie v nezamestnanosti

  1,0%

  0,80%

  Garančné poistenie

   

  0,25%

  Poistenie v nezamestnanosti

   

  1,0%

  Rezervný fond solidarity

   

  4,75%

  Zdravotné poistenie

  4%

  10%

  Celkom za obidve poistenia

  13,40%

  35,20%

  Ak k hrubej mzde pripočítame odvody zamestnávateľa, dostaneme tzv. superhrubú mzdu. Svoju superhrubú mzdu nájdete vo svojej výplatnej páske pod pojmom celková cena práce. Napríklad pri mzde 1 000€ je celková cena práce, resp. superhrubá mzda 1 352€.

  Ako vypočítať daň a položky ovplyvňujúce výšku čistej mzdy

  Daňová sadzba je 19% alebo 25%. Daň sa vypočíta z hrubej mzdy po odpočítaní odvodov platených zamestnancom. Vplyv na výšku dane má skutočnosť, či máte podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane (ďalej len „Vyhlásenie“) u zamestnávateľa alebo nie. Výšku čistej mzdy ovplyvňuje priamo daňový bonus na dieťa, a to, či máte na neho nárok a uplatňujete si ho mesačne v mesačnej mzde. Túto skutočnosť rovnako uvádzate na rovnakom tlačive ako nezdaniteľnú čiastku dane, vo Vyhlásení.

  Pre rok 2021 je nezdaniteľná časť dane 4 511,40€ ročne, resp. 375,95€ mesačne.

  To, aká výška daňovej sadzby sa uplatní vo vašej mzde závisí od jej výšky zdaniteľnej mzdy:

  • 19 % daňou z príjmov z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahla 1/12 sumy 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, t. j. 3 165,16 €,
  • 25 % daňou z príjmov z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahla 1/12 sumy 176,8-násobku sumy platného životného minima, t. j. 3 165,16 €.

  Táto hraničná suma 3 165,16€ sa zmení v prípade, že sa zmení výška životného minima.

  Výšku mesačnej čistej mzdy ovplyvňuje aj daňový bonus na deti. Ostatné odpočítateľné položky, ako nezdaniteľná časť na manželku, na doplnkové dôchodkové sporenie, daňový bonus na zaplatené úroky sa uplatňujú ročne v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane.

  Viac o tejto téme nájdete v článku Veľký prehľad úľav na dani, ktoré si uplatníte v roku 2021

  Daň a čistá mzda sa vypočítajú nasledovne:

  Hrubá mzda

  - Poistné platené zamestnancom do Sociálnej poisťovne

  - Preddavky platené zamestnancom na zdravotné poistenie

  = čiastkový základ dane

  - Nezdaniteľná časť základu dane (ak si ju zamestnanec uplatňuje)

  = základ dane

  x sadzba dane 19% alebo 25%

  = preddavok na daň z príjmov

  + daňový bonus na dieťa

  - Iné zrážky, ak sa uplatňujú

  = čistá mzda

  Výpočet čistej mzdy: pracujúci bezdetný

  Fyzioterapeutka Leona má hrubú mzdu 1 000€. Je slobodná a bezdetná. Nezdaniteľnú časť základu dane si uplatňuje mesačne, čiže má podpísané Vyhlásenie u svojho zamestnávateľa.

   

  Percentuálna sadzba

  Suma

  Výpočet

  Hrubá mzda

   

  1 000€

  1 000€

  Sociálne poistenie

  9,40%

          94€

  -94€ = 906€

  z toho

   

   

   

  Nemocenské poistenie

  1,4%

  14€

   

  Starobné dôchodkové poistenie

  4,0%

  40€

   

  Invalidné poistenie

  3,0%

  30€

   

  Poistenie v nezamestnanosti

  1,0%

  10€

   

  Zdravotné poistenie

  4%

  40€

  -40€=866€

  Celkom za obidve poistenia

  13,40%

  134€

   

  Nezdaniteľná časť dane

   

                   -375,95€

  -375,95€=490,05€

  Daň z príjmov

  19%

  93,11€

  *0,19=93,11€

  Daňový bonus na dieťa

   

  0€

   

  Čistá mzda

   

  772,89€

  866€ -93,11€=772,89€

  Výpočet čistej mzdy: pracujúci rodič s deťmi

  Učiteľka Zuzana má mesačnú mzdu 1000 € hrubého rovnako ako fyzioterapeutka Leona. Na rozdiel od nej má však dve deti. Jedno dieťa má do 6 rokov a druhé má nad 6 rokov. Daňový bonus na deti si uplatňuje mesačne u zamestnávateľa, rovnako aj nezdaniteľnú časť základe dane, čiže má podpísané Vyhlásenie.

   

  Percentuálna sadzba

  Suma

  Výpočet

  Hrubá mzda

   

  1 000€

  1 000€

  Sociálne poistenie

  9,40%

  94€

  -94€ = 906€

  z toho

   

   

   

  Nemocenské poistenie

  1,4%

  14€

   

  Starobné dôchodkové poistenie

  4,0%

  40€

   

  Invalidné poistenie

  3,0%

  30€

   

  Poistenie v nezamestnanosti

  1,0%

  10€

   

  Zdravotné poistenie

  4%

  40€

  -40€=866€

  Celkom za obidve poistenia

  13,40%

  134€

   

  Nezdaniteľná časť dane

   

  -375,95€

  -375,95€=490,05€

  Daň z príjmov

  19%

  93,11€

  *0,19=93,11€

  Daňový bonus na dieťa

   

  69,66€*

   

  Čistá mzda

   

  842,55€

  866€ -93,11€ + 69,66€ =842,55€

  *Daňový bonus na dieťa do 6 rokov je 46,44€ a na dieťa nad 6 rokov je 23,22€. To platí do 30.6.2021. Viac podrobností o daňovom bonuse nájdete v článku Daňový bonus na deti a jeho zmeny.

  Výpočet čisté mzdy: pracujúci rodič s nadpriemernou mzdou

  Manažérka Gabriela má mesačnú mzdu 5000 € hrubého. Má jedno dieťa nad 6 rokov, ale daňový bonus si uplatňuje manžel. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť základe dane mesačne, čiže má podpísané Vyhlásenie.

   

  Percentuálna sadzba

  Suma

  Výpočet

  Hrubá mzda

   

  5 000€

  5 000€

  Sociálne poistenie

  9,40%

      470€

  -470€ = 4 530€

  z toho

   

   

   

  Nemocenské poistenie

  1,4%

  70€

   

  Starobné dôchodkové poistenie

  4,0%

  200€

   

  Invalidné poistenie

  3,0%

  150€

   

  Poistenie v nezamestnanosti

  1,0%

  50€

   

  Zdravotné poistenie

  4%

  200€

  -200€=4 330€

  Celkom za obidve poistenia

  13,40%

  134€

   

  Nezdaniteľná časť dane

   

  -375,95€

  -375,95€=3 954,05€

  Daň z príjmov

  19%

  601,38€

  3 165,16€*0,19=601,38€

  Daň z príjmov

  25%

  197,23€

  (3 954,05€-3 165,16€)*0,25=197,23€

  Daňový bonus na dieťa

   

  0€

   

  Čistá mzda

   

  3 531,39€

  4 330€-601,38€-197,23€=3 531,39€

  Ako sa líši čistá mzda rôznych ľudí

  Z predchádzajúcich príkladov je zrejmé, že rovnaká hrubá mzda neznamená rovnakú čistú mzdu na účte. Pozrime sa, ako sa líši čistá mzda na základe rôznych životných situácií.

   

  Hrubá mzda

  Čistá mzda

  pracujúci bezdetný

  1 000€

  772,89€

  pracujúci rodič s 1 dieťaťom do 6 rokov

  1 000€

  819,33€

  pracujúci rodič s 2 deťmi nad 6 rokov

  1 000€

  819,33€

  pracujúci rodič so 4 deťmi nad 6 rokov

  1 000€

  865,77€

  pracujúci starobný dôchodca s výnimkou 200€ na odvody 

  1 000€

  784,08€

  pracujúci starobný dôchodca bez výnimky 200€ na odvody 

  1 000€

  777,60€

  pracujúci invalidný dôchodca s výnimkou 200€ na odvody 

  1 000€

  764,64€

  pracujúci invalidný dôchodca bez výnimky 200€ na odvody 

  1 000€

  753,30€

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi . zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako jednoducho vypočítať mzdy v programe na výpočet mzdy

  Pokiaľ vo firme plánujete zamestnať prvého zamestnanca, výšku mzdy nemusíte počítať na kalkulačke. Všetko potrebné vám automaticky vypočíta účtovný program Money S3. Vyskúšajte mzdový program v rámci systému Money. Okrem miezd sa vám postará o účtovníctvo a ostatnú firemnú agendu. Na začiatok môžete použiť Money S3 aj v bezplatnej verzii Štart.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami