Odvody za január 2017 už zaplaťte po novom

Solitea, a.s. | 01. 02. 2017

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si platia odvody z minimálneho vymeriavacieho základu by si mali dať pozor! Do 8. februára 2017, je potrebné zaplatiť odvody v novej výške a aktualizovať svoje trvalé príkazy na úhradu. Zmeny v platbách sú dôsledkom zmien v zákonoch o zdravotnom a sociálnom poistení.

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od januára 2017

1. Zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu pre určenie platieb zdravotného poistenie pre SZČO

Minimálny vymeriavací základ pre určenie platby pre zdravotné poistenie sa mení zo 429 € na 441,50 €, samostatne zárobkovo činné osoby tak budú platiť minimálny preddavok na zdravotné poistenie vo výške 61,81 €.

2. Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie

Najvýraznejšou zmenou v zdravotnom poistení je zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre platbu zdravotného poistenie. Od tohto roku sa tak platí zdravotné poistenie z celého príjmu SZČO či zamestnancov.

3. Zrušenie zdravotných odvodov pre dividendy zo zisku za účtovné obdobie od 1.1.2017

 

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od januára 2017

1. Zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu

Minimálny vymeriavací základ sa mení zo 429 € na 441,50 €. Samostatne zárobkovo činné osoby tak budú platiť minimálny preddavok na sociálne poistenie vo výške 146,35 €.

2. Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu

Od januára 2017 sa zvýšil maximálny vymeriavací základ pre určenie platby na sociálne poistenie z 4290 eur na 6 181 €. Mesačné zvýšenie platby pri maximálnom vymeriavacom základe na sociálne poistenie sa tak zvýšilo z 1 463,57 € na 2 048,99 €.

3. Zvýšenie maximálneho denného vymeriavacieho základu pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a nemocenských dávok

Výška maximálneho denného vymeriavacieho základu sa zvýšila z 1,5 násobku na 2 násobok všeobecného vymeriavacieho základu. Maximálny všeobecný denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pre nemocenské je tak stanovený na sumu 58,0603. Maximálna výška nemocenských dávok tak pri 30 dňovom mesiaci bude 58,0603*0,55*30 = 958 €.

Autor článku: Ing. Eva Mihalíková

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami