Posledný deň na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania

Solitea, a.s. | 17. 02. 2014

Dnes 17. februára je posledný deň, na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 38 ods. 1 ZDP).

V súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2013 a s výpočtom daňovej povinnosti na rok 2014 sú zamestnávatelia povinní dodržať viacero termínov. V súlade s § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Zamestnávateľ je povinný prijímať do tohto termínu od zamestnancov "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2013" za účelom vykonania ročného zúčtovania, vrátane príloh, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti.

Vzor si môžete stiahnuť tu:

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2013

Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 

 

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami