On-line školenie

Účtovná analýza a saldo v Money S3

Vďaka školeniu od Money S3 získate

Detailné a prakticky zamerané lekcie o základných účtovných procesoch v Money S3.

„Na školení Účtovná analýza a saldo v Money S3 sa naučíte, ako odhaliť a opraviť typické chyby v saldokonte, aby ste zabezpečili presnosť a spoľahlivosť svojho účtovníctva. Zoznámite sa s modulom Účtovná analýza, ktorý vám umožní zefektívniť prácu s finančnými údajmi. Celkovo budete schopní predchádzať chybám a vytvárať efektívne analýzy účtovného denníka z rôznych pohľadov,“ predstavuje školenie lektor Martin Fečo.

Prispôsobte si štúdium svojim časovým možnostiam! Školenie je k dispozícii počas CELÉHO ROKA od dátumu zakúpenia.

Lekce: Analýzy účtovných dát

Prístup k videu lekcie nie je platný.