On-line školenie

Cudzie meny v Money S3

Vďaka školeniu od Money S3 získate

Detailné a prakticky zamerané lekcie o základných účtovných procesoch v Money S3.

„V prvej lekcii školenia Cudzie meny v Money S3 s názvom Zoznamy a kurzové lístky sa zoznámime s cudzími menami, kurzovými lístkami a ich účtovaním. V druhej lekcii s názvom Doklady a platby v cudzej mene sa zameriame na správne vytváranie faktúr v cudzej mene a kurzové rozdiely. A v tretej lekcii Špecifické situácie a uzávierka sa hlbšie pozrieme na zálohové faktúry v cudzej mene a na preceňovacie povinnosti spojené s koncom roka,“ predstavuje lektor Martin Fečo.

Prispôsobte si štúdium svojim časovým možnostiam! Školenie je k dispozícii počas CELÉHO ROKA od dátumu zakúpenia.

Lekce: Doklady v cudzích menách a ich úhrada

Prístup k videu lekcie nie je platný.