On-line školenie

Podvojné účtovníctvo v Money S3 pre pokročilých

Vďaka školeniu od Money S3 získate

Detailné a prakticky zamerané lekcie o základných účtovných procesoch v Money S3.

„Na školení Podvojné účtovníctvo pre pokročilých v Money S3 si v piatich samostatných lekciách prejdeme podvojné účtovníctvo od práce so zálohovými faktúrami a transakciami, pochopenia reverse charge, práce s preplatkami a nedoplatkami až po efektívny import bankových výpisov a kontrolu zostatkov, aby sme predišli účtovným chybám,“ predstavuje školenie lektor Martin Fečo.

Prispôsobte si štúdium svojim časovým možnostiam! Školenie je k dispozícii počas CELÉHO ROKA od dátumu zakúpenia.

Lekce: Homebanking

Prístup k videu lekcie nie je platný.