On-line školenie

Majetok v Money S3

Vďaka školeniu od Money S3 získate

Detailné a prakticky zamerané lekcie o základných účtovných procesoch v Money S3.

„Počas školenia Majetok v Money S3 sa v prvej lekcii s názvom Majetok dozviete, ako správne nastaviť majetok, vykonať výpočty odpisov, ich následné zaúčtovanie, a ako vykonať inventarizáciu. V druhej lekcii s názvom Leasing vás prevediem procesom založenia lízingu, nastavením splátok a správnym účtovaním týchto transakcií,“ predstavuje školenie lektor Denis Ružička.

Prispôsobte si štúdium svojim časovým možnostiam! Školenie je k dispozícii počas CELÉHO ROKA od dátumu zakúpenia.

Lekce: Leasing

Prístup k videu lekcie nie je platný.