On-line školenie

Účtovná závierka v Money S3

Vďaka školeniu od Money S3 získate

Detailné a prakticky zamerané lekcie o základných účtovných procesoch v Money S3.

„Na školení Účtovná závierka v Money S3 sa naučíte zvládnuť účtovnú závierku od krížových kontrol až po komplexné inventúry. Naučíte sa, ako zvládnuť prechod medzi jednotlivými rokmi bez chýb a efektívne. Prejdeme si kontroly inventarizácie spojené s účtovnými zápismi a ukážeme si, ako správne účtovať opravné položky a rezervy, predstavuje školenie lektor Štefan Fedorko.

Prispôsobte si štúdium svojim časovým možnostiam! Školenie je k dispozícii počas CELÉHO ROKA od dátumu zakúpenia.

Lekce: Práca na prelome rokov

Prístup k videu lekcie nie je platný.