On-line školenie

Jednoduché účtovníctvo v Money S3

Vďaka školeniu od Money S3 získate

Detailné a prakticky zamerané lekcie o základných účtovných procesoch v Money S3.

„V rámci školenia Jednoduché účtovníctvo v Money S3 sa v rámci troch lekcií naučíte, ako správne nastaviť agendu aj účtovný rok, a predstavíme si zoznamy aj účtovné pohyby. Zameriame sa na efektívnu prácu s dokladmi od tvorby faktúr až po správu bankových výpisov. Nakoniec sa hlbšie pozrieme na oblasť DPH a daňového priznania, aby ste mohli s istotou riadiť svoje finančné záležitosti,“ predstavuje lektor Martin Fečo.

Prispôsobte si štúdium svojim časovým možnostiam! Školenie je k dispozícii počas CELÉHO ROKA od dátumu zakúpenia.

Lekce: Výstupy z účtovníctva

Prístup k videu lekcie nie je platný.