Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.033

Solitea, a.s. | 23. 02. 2009

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.032 (v distribúcii od 6.2.2009) a verziou 11.033 (v distribúcii od 23.2.2009).[toc]

Účtovníctvo

Nový modul Aktívne saldo a všeobecné zostavy

 • V menu Účtovníctvo pribudol nový zoznam Aktívne saldo, umožňujúc operatívne riešenie saldokontných zápisov, t. j úpravy prvotných dokladov v podvojnom účtovníctve tak, aby práca účtovníkov na tzv. "čistení salda" bola efektívna a podstatne sa zjednodušila. V novom zozname sa používateľovi v prehľadnej forme zobrazí aktuálne saldo vrátane agregačných premenných (účet, IČO, párovací symbol) a konkrétnych zaúčtovaní dokladov na tieto premenné. Priamo zo zoznamu môže meniť zdrojové doklady vrátane ich úhrad, prípadne zaúčtovanie a zoznam na tieto zmeny on-line reaguje. Môžete si tiež vybrať konfiguráciu alebo nastaviť ľubovoľnú vlastnú, do ktorej je možné zahrnúť i ostatné premenné účtovného denníka (stredisko, zákazka, činnosť, dátum).
 • Aktívne saldo niekoľkokrát zrýchľuje štandardnú činnosť tzv. "čistenia salda" a u väčších firiem môže mesačne ušetriť 2 -3 dni práce účtovníka. Pre manažerov a účtovníkov poskytuje nové analytické informácie z účtovného denníka i za viac účtovných rokov súčasne. Modul je dátovou kockou nad účtovných denníkov a jednotlivé agregačné úrovne sú zobrazené v štruktúrovanom zozname. Poskytuje tlačové výstupy vrátane grafov a exportov celého zoznamu do Excelu v ľubovoľných v ľubovoľných úrovniach a prehľadne a pohodlne ukáže jednotlivé agregačné úrovne podľa vybraných premenných
 • Modul Aktívne saldo v cene 100 € bez DPH zakúpite podobne ako ostatné moduly (napr. "Sklady A") v každom z konzultačných a predajných centrách formou rozšírenia licencie Money S3. Aktívne saldo je možné zadarmo vyskúšať v Štart verzii Money S3 11.033 v prípade, ak si ju nainštalujete do iného adresára ako svoju terajšiu licencovanú verziu.
 • Tlačový výstup Všeobecné zostavy je neoddeliteľnou súčasťou samostatného modulu Aktívne saldo a umožňuje v podstate ľubovoľný pohľad na dáta účtovného denníka podľa rôznych kritérií. Zostavu nájdete v menu Účtovníctvo /Tlačové zostavy a vytlačíte ju pomocou štandardného sprievodcu.
 • Výstup plne využíva aparát Aktívneho salda a umožňuje tlačiť akúkoľvek konfiguráciu, ktorú nastavíte a uložíte priamo v sprievodcovi tejto zostavy. Zadané konfigurácie sa ukladajú oddelene od nastavenia zoznamu Aktívneho salda, avšak zostava buduje základnú databázu podľa zvolenej konfigurácie, z ktorej čerpá svoje údaje v lokálnom, dočasnom súbore umiestnenom na konkrétnom počítači používateľa. Táto databáza teda nie je "aktívna" v zmysle Aktívneho salda a nepremietajú sa do nej ďalšie prípadné zmeny zaúčtovania dokladov. Z tohto dôvodu je možné i prezeranie databázy v tzv. "stromčekovom" zozname, ktorý zobrazíte pomocou tlačidla "Tabuľka" na poslednej strane sprievodcu.

Adresár

 • Napojenie na službu CreditInfo - prelustrujte svojich obchodných partnerov: Money S3 je po novom prepojené s CreditInfo - službou Firemný lustrátor spoločnosti CreditInfo Slovakia. Táto služba beží štandardne na internete a vy jej prostredníctvom získate priamo z Adresára podrobné informácie o zadanej firme (základne údaje, kreditný skóring, platobnú morálku, činnosti, informácie o konkurze či likvidácii alebo dokonca i úplné kreditné správy o subjekte a ďalšie.)
 • Prístup k službe nájdete v Adresári pod tlačidlom CREDITINFO (na nástrojovej lište Funkcie nápovedy). Na výber máte dve funkcie: Lustrácia zobrazí na základe IČO údaje priamo o spoločnosti, ktorú máte v zozname Adresára pod kurzorom, druhou možnosťou je Vyhľadávanie, kde môžete do systému ručne vložiť IČO ľubovoľnej spoločnosti.
 • Obe funkcie Vás automaticky navedú na portál služby CreditInfo. Pri prvom použití je potrebné sa zaregistrovať a službu aktivovať v Money S3. Celý proces nastavenia pre Money S3 je prehľadne popísaný priamo na www stránkach služby. Po zaregistrovaní a aktivácii Vám bude pripísaných 50 voľných kreditov, ktoré môžete zadarmo ihneď čerpať vo forme dopytov na jednotlivé subjekty. Pred každým dopytom na konkrétny subjekt vidíte, koľko krediov bude za jeho zodpovedanie z konta čerpané

Mzdy

 • Tlačová zostava „Vyúčtovanie miezd" bola upravená tak, aby zohľadňovala nové zaokrúhľovanie celkových súm poistného.
 • Sociálna poisťovňa zmenila spôsob vykazovania počtu zamestnancov vo mesačnom výkaze poistného. V tejto súvislosti boli vykonané úpravy listinnej podoby výkazu a zároveň aj formátu xml exportu pre elektronický podaj.
 • Boli upravené tlačové zostavy Listina záloh a skladba mzdy. Bol pridaný nový formulár pre tlač zdaniteľných príjmov pre rok  2009. Nájdete ho vo výbere formulárov pre tlač zdaniteľných príjmov pod názvom ZDANPEUR.frm.

Ostatné

 • Služba elektronický platobný styk - SlSp, pri nastavení „Databanking" pri načítaní výpisov ignorovala položky s nižšou hodnotou ako 1 €. Tento problém bol odstránený.položky.
 • Komunikačná knižnica pre  on-line prepojenie s registračnou pokladnicou EURO bola rozšírená o čítanie nastavenia systémových príznakov počtu des. miest jednotkovej predajnej ceny a množstva. Program teraz  reaguje na ľubovoľné nastavenie počtu des. miest jednotkovej ceny v reg. pokladnici.
 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články