Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.050

Solitea, a.s. | 15. 12. 2011

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 12.001 (v distribúcii od 15.11.2011) a verziou 12.050 (v distribúcii od 21.12.2011)[toc]

Pripravené zoznamy

  • Do verzie 12.050 sme doplnili nové členenia DPH platné pre rok 2012.  Po založení nového účtovného roka 2012 si ich môžete prevziať v menu Účtovníctvo/Členenia DPH /Pripravený zoznam“
  • Od januára 2012 vstupujú do platnosti nové hodnoty maximálnych vymeriavacích základov pre odvod sociálneho aj zdravotného poistenia, mení sa výška minimálnej mzdy a nezdaniteľnej čiastky. Všetky tieto zmeny zohľadňuje nová karta nastavenia miezd s platnosťou od 1.1.2012.  Nová karta nastavenia miezd sa automaticky doplní do Vašej agendy po spustení funkcie „Synchronizácia účtovných konštánt.

Účtovníctvo

  • V sprievodcovi tlačovej zostavy Pohyby na účtoch (menu Účtovníctvo / Tlačové zostavy) je teraz možné filtrovať obdobie tlače aj na základe dátumu plnenia DPH.
  • Rozšírili sme funkcionalitu interných dokladov v jednoduchom účtovníctve. Od verzie 12.050 môžu aj interné doklady ovplyvňovať DPH, prostredníctvom zadaného členenia DPH na doklade alebo položkách.

Sklady

  • Rozšírili sme možnosti tlače karty zásoby v Zozname zásob na sklade. Po novom je možné tlačiť priamo kartu zásoby, ktorá je zaradená do skladovej podskupiny aj so zapnutým zobrazením skladových skupín.

Cestovné náhrady

  • Upravili sme funkciu pre pripojovanie čerpania k jednotlivým etapám jázd. V nastavení agendy je teraz možné zadať maximálny počet kilometrov a minúť, o ktoré sa jazda k čerpaniu predĺži.

Ostatné

  • Upravili sme funkcionalitu homebankingu Poštovej banky,  tak aby bolo možné korektné rozlišovanie jednotlivých pohybov na účte.
  • Bola upravená funkcia importu XML súborov tak, aby bolo možné importovať väčšie množstvo dát.
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články