Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.062

Solitea, a.s. | 02. 02. 2010

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.061 (v distribúcii od 2.2.2010) a verziou 11.062 (v distribúcii od 19.2.2010).[toc]

Fakturácia

 • Bola optimalizovaná rýchlosť pri práci s vystavenými i prijatými faktúrami.
 • Tlač faktúr vytvorených pred verziou 11.060 tlačí vyplnený rozpis DPH.

Mzdy

 • Bol aktualizovaný aparát Ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2009. K dispozícii sú nové formuláre ročných zúčtovaní zdravotného poistenia, oznámenia pre zamestnancov, zamestnávateľov a poisťovniam.
 • Tlačová zostava Hlásenie o zrazenej dani z príjmu bola upravená podľa vzoru platného pre rok 2009. V rozpise zamestnancov je teraz informácia o vykonaní ročného zúčtovania dane. Aktualizovaná bola aj šablóna pre export rozpisu zamestnancov.
 • Nedoplatok zdravotného poistenia nesprávne navyšoval základ dane v ročnom zúčtovaní dane z príjmov. Tento problém bol odstránený.
 • Tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch teraz umožňuje editáciu načítaného zoznamu vyživovaných detí, vrátane opravy sumy daňového bonusu.

Ostatné

 • E-shop konektor teraz exportuje s adresou aj informáciu o pridelenej cenovej hladine dealera.
 • E-shop konektor exportuje s dátami kmeňových kariet po novom informáciu o type a dĺžke  záručnej doby, hmotnosti a objemu. Súčasne bol tiež rozšírený import objednávok v režime oprava, kde je teraz možné importovať i pole doprava a platobné podmienky.
 • E-shop konektor po novom s adresou importuje i kontaktné osoby a zoznam bankových účtov.
 • Bola upravená exportná šablóna pre tlačovú zostavu Súhrnný výkaz. Teraz je možné vyexportovať zostavu vo formáte vhodnom pre elektronické podanie na portáli Daňovej správy. Vhodné nastavenie exportu je možné načítať z pripravených zoznamov.
 • Do pripravených zoznamov boli doplnené výkazy (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) pre neziskové organizácie za rok 2009 a 2010. Boli upravené výkazy Súvaha 2009 a Súvaha 2010 pre podnikateľské subjekty.
 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články