Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.095

Solitea, a.s. | 16. 05. 2011

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.094 (v distribúcii od 14.4.2011) a verziou 11.095 (v distribúcii od 16.5.2011).[toc]

Účtovníctvo

 • Bola upravená funkčnosť pre generovanie Reverse charge v podvojnom účtovníctve. Interný doklad na samozdanenie je teraz možné vygenerovať aj pri dokladoch, na ktorých nefiguruje adresa obchodného partnera z EU.
 • Bol upravený výpočet riadku 36 dodatočného daňového priznania, kde v niektorých situáciách dochádzalo k nesprávnemu vyčísleniu rozdielu oproti predchádzajúcej daňovej povinnosti, resp. nadmernému odpočtu.
 • Boli aktualizované definície účtovných výkazov Súvaha 2011  a Súvaha 2011- priebežná uzávierka. K dispozícii sú nové PDF súbory pre tlač originálnych výkazov (Výkazu ziskov a strát, Súvaha) platných pre rok 2011.
 • Bol odstránený problém vo funkciách Uzávierky roka - Prevod počiatočných stavov salda a bankových účtov a pokladníc (funkcia č. 3) a Naviesť stavy (č. 5) , ktorý spôsoboval, že spustenie týchto funkcií vždy skončilo chybovým hlásením.

Mzdy

 • Pripravili sme nové formuláre pre tlač mesačných výkazov zdravotného poistenia pre jednotlivé zdravotné poisťovne pre menej ako 3 zamestnancov. Nové formuláre si je možné vybrať pri tlači pod názvami : MZ11UNI.frm – výkaz pre Union, MZ11VSZP.frm – výkaz pre VŠZP a MZ11Dovera.frm – výkaz pre zdravotnú poisťovňu Dôvera.
 • V tlačovej zostave  Prehľad neprítomností  sa nesprávne zobrazovala neprítomnosť 1. dňa, tento problém bol odstránený.
 • Pri strediskovom zaúčtovaní miezd podľa zamestnancov dochádzalo v niektorých prípadoch k nesprávnemu zaúčtovaniu záväzkových dokladov voči sociálnej poisťovni pre pravidelné a nepravidelné príjmy.
 • Bola odstránená automatická aktualizácia vymeriavacích základov pri editácii mzdy, ktorá spôsobovala, že ručné zmeny vymeriavacích základov jednotlivých typov poistného sa pri otvorení uloženej mzdy zrušili.

Ostatné

 • Vznikla možnosť komunikácie medzi Money S3 a novou externou aplikáciou iDoklad, ktorú nájdete na adrese www.idoklad.sk.  Ide o bezplatnú webovú aplikáciu určenú na vystavovanie faktúr vydaných, ktorej súčasťou je tiež evidencia adries a ďalších číselníkov súvisiacich s vystavovaním dokladov. V najbližšej dobe bude k dispozícii aj slovenská mutácia podporujúca lokálne odlišnosti slovenskej verzie.  Túto komunikáciu v Money S3 nastavíte v menu Nástroje / Nastavenie /Externé aplikkácie, kde je potrebné zadať Prihlasovacie údaje a Typ importovaných faktúr (pre možnosť doplnenia predkontácie, členenia, pokladnice/banky). Samotná dátová výmena prebieha vo formáte XML a spustíte ju pomocou sprievodcu v menu Agenda /iDoklad.
 • Suma fiskálneho pokladničného dokladu, ktorý vznikol pri  úhrade fiskálneho dobropisu v hotovosti sa už zobrazuje ako záporná čiastka. Táto úprava sa týka nových typov fiskálnych tlačiarní FT4000, UPOS a EFox a fiskálnych registračných pokladníc.
 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články