Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.032

Solitea, a.s. | 09. 02. 2009

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.031 (v distribúcii od 28.1.2009) a verziou 11.032 (v distribúcii od 9.2.2009).[toc]

Mzdy

  • Pri zaúčtovaní miezd sa vytvárali záväzkové doklady voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam tak, že sa vytváralo zaokrúhlenie odvodov za zamestnávateľa, tento problém bol odstránený.
  • V tlačovej zostave Vyúčtovanie miezd sa niektoré hodnoty odvodu za zamestnávateľa celkom zaokrúhľovali na celé eurá, aj napriek  tomu, že v jednotlivých mzdách boli vypočítané správne.
  • Bol upravený formulár Prehľad o zrazených preddavkoch na zdravotné poistenie, platný pre rok 2007, tak aby ho bolo možné použiť aj pre rok 2008, keďže nové tlačivá zatiaľ neboli zverejnené.
  • Vo vyúčtovaní zdravotných poisťovní bol chybný text „Sk" nahradený za €.
  • Vo formulári Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sa chybne zobrazovala hodnota  doplnkového dôchodkového poistenia za zamestnávateľa

Ostatné

  • Pre tlač vystavených a prijatých faktúr, vrátane zálohových a skladových dokladov boli pripravené nové formuláre , ktoré zobrazujú jednotkovú cenu na 4 des. miesta. Príslušné formuláre je možné si vybrať pri tlači jednotlivých dokladov - sú označené popisom a pre jednoduchšiu orientáciu všetky obsahujú na konci názvu číslicu „4" (pr. vfaktur4.frm - formulár určený pre tlač vystavenej faktúry s jednotkovými cenami na 4 des. miesta).
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články