Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.050 a 11.051

Solitea, a.s. | 23. 10. 2009

Tento dokument popisuje hlavné novinky vo verzii 11.050 (v distribúcii od 26.10.2009) a verzii 11.051 (v distribúcii od 30.10.2009).[toc]

Prístupové práva pre viac agend

Doterajší aparát umožňoval definovať používateľovi pre prístup, buď jednu, alebo všetky agendy. Po novom umožňuje aparát prístupových práv definovať každému používateľovi s heslom, zoznam agend do ktorých môže vstúpiť. Rozsah oprávnení v týchto agendách (červené, zelené, modré kľúčiky) je pre jedného používateľa vo všetkých agendách zhodný. Aparát vychádza v ústrety častým požiadavkám účtovných kancelárií a firmám s viacero agendami.

Sedem úrovní členenia zásob na sklade

Doterajší aparát Money S3 umožňoval zásoby na sklade členiť do jednej úrovne skupín. Po novom je možné na každom sklade zásoby členiť až do siedmich úrovní v stromovej štruktúre. Aparát vychádza v ústrety zákazníkom z rozsiahlym skladových hospodárstvom alebo zákazníkom s potrebou detailného členenia zásob pre podrobnejšiu evidenciu.

Rýchle adresné kľúče

Pre zjednodušenie evidencie obchodných partnerov teraz Money S3 umožňuje pohodlne zadať až štyri adresné kľúče priamo na adresnú kartu. Možnosť evidovať väčší počet adresných kľúčov v zozname ostáva zachovaná.

Prečíslovanie dokladov

Zosúladiť postupnosť čísiel dokladov podľa dátumu vo zvolenej číselnej rade môžete teraz vďaka aparátu prečíslovania dokladov. Prax ukazuje, že zákazníci túto funkčnosť vyžadujú a to predovšetkým v evidencii pokladničných dokladov, preto im touto novinkou vychádzame v ústrety. Funkciu však treba používať obozretne, s ohľadom na legislatívne požiadavky vedenia účtovníctva. Aparát prečíslovania dokladov je určený iba zodpovedným pracovníkov, čo odporúčame zabezpečiť formou prístupových práv.

Elektronické podpisovanie PDF tlače

Export dokladov a tlačových zostáv do PDF (napríklad zasielaných e-mailom) možno teraz doplniť o elektronický podpis. Táto technologická inovácia vychádza v ústrety všetkým používateľom ktorým nie je ľahostajné životné prostredie alebo elektronickým podpisom autorizujú svoje dokumenty.

Zasielanie dokumentov viacerými poštovými klientmi

Popri používateľoch MS Outlook z balíka MS Office si pohodlie odosielania elektronickej pošty priamo z Money S3 môžu novo vychutnať aj používatelia programov Windows Mail, Thunder Bird a Outlook Express.

Košieľka pre prijaté faktúry

Často požadované zjednodušenie práce prinášame účtovníkom v podobe tlače tzv. „košieľok" pre prijaté faktúry. Nový formulár vytlačí v prehľadnej forme údaje zo zaúčtovaného dokladu.

Vysporiadanie preplatkov a duplicitných úhrad

Úplne nový aparát prináša Money S3 pre automatizované spracovanie preplatkov, alebo duplicitných úhrad. Pomocou generovanie záväzkov a pohľadávok môžete zaúčtovať doklady potrebné pre vysporiadanie duplicitne uhradených faktúr, alebo faktúr ktorých úhrada je vyššia a vytvára preplatok.

Ochrana pred chybným zadaním dát

Aby sme predišli stavu, kedy používateľ spracováva dáta bez aktuálneho legislatívne nastavenia programu Money S3 od verzie 11.050 kontroluje aktuálnosť verzie a pripravených zoznamov a v prípade ich legislatívnej zastaranosti používateľa upozorní a zabráni možnosti nekorektného spracovania.

Zisk na doklade

Zobrazenie „predbežného" zisku na doklade (predajka, dodací list, objednávka, faktúra) Vám dá možnosť individuálne reagovať na cenovú citlivosť zákazníka vyjsť mu v ústrety. Money S3 informuje na základe predpokladanej (po preúčtovaní sa môže mierne zmeniť) skladovej ceny zásob na doklade o výške zisku (marže). Touto vlastnosťou vychádzame v ústrety zákazníkom a obchodníkom pre ktorých je cenová politika nevyhnutá pre obstátie v konkurenčnom boji.

Obratová predvaha po mesiacoch

Nová úprava tlačovej zostavy teraz umožňuje mesačné porovnanie obratov na súvahových, podsúvahových a výsledkových účtoch. Ocenia ju predovšetkým profesionálny účtovníci a manažéri ako podklad pre analýzu vývoja hospodárenia spoločnosti, alebo pre strategické rozhodnutia.

Východiskový adresár pre exporty tlačových zostáv

Používateľom sieťových verzií Money S3 teraz uľahčuje prácu vďaka „zapamätaniu" si zložky (cesty) do ktorej si používateľ naposledy uložil exportované súbor pre tlač. Napríklad XLS alebo PDF. Money S3 si pamätá samostatne zložky pre každého používateľa (na základe hesla a mena konfigurácie).

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články