Autori blogu / Norbert Seneši

Ing. Norbert Seneši, PhD.

Norbert Seneši je absolventom troch stupňov vysokoškolského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na základe jeho ocenenej dizertačnej práce novelizovalo svoje predpisy aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Má prehľad v povinnostiach podnikateľov a pri všetkom v jeho práci mu je základom vynikajúca orientácia v zákonoch, ktoré podnikateľskú činnosť ovplyvňujú. Odborníkom sa cíti byť predovšetkým v oblasti daní, odvodov, účtovníctva a zakladania podnikania či výberu vhodnej právnej formy podnikania, v ktorých rád všetko analyzuje a prepočítava.

Jeho schopnosti v minulosti využívali menšie účtovnícke firmy, podnikateľské združenia či veľké nadnárodné spoločnosti. Výsledky jeho publikačnej činnosti je možné nájsť v podobe článkov na renomovaných internetových portáloch alebo v známych tlačených periodikách. Niektoré myšlienky z jeho publikovaných článkov boli použité aj v rozhodnutiach vydaných daňovým úradom pri daňovej kontrole. Svoje vedomosti však aktívne využíva aj pri poskytovaní odborných služieb v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti. Osloviť ho môžete na stránke norbertsenesi.sk.

Články, ktoré autor napísal: