Dane / Daň z pridanej hodnoty/Infoservis: Ručenie za DPH
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Infoservis: Ručenie za DPH

Infoservis: Ručenie za DPH
Seyfor Slovensko, a.s.
23. 10. 2012
Doba čtení2 minúty čítania
Infoservis: Ručenie za DPH

Novela zákona o DPH zavádza inštitút ručenie za daň

je to prípad, keď „kupujúci (odberateľ) platiteľ ručí za daň uvedenú na nákupnej faktúre, ak predávajúci (dodávateľ) daň nezaplatil a kupujúci platiteľ túto okolnosť vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol.

Dostatočnými dôvodmi pre ručenie môžu byť nasledovné indície:

  • suma na faktúre za tovar alebo službu je neprimerane vysoká alebo nízka
  • fakturácia sa uskutočňuje medzi prepojenými osobami (kupujúci – predávajúci)
  • kupujúci platiteľ opakovane uskutočňoval obchody s osobou, ktorá je považovaná za „rizikovú“ osobu. Zoznam rizikových osôb bude vyvesený na webe daňového riaditeľstva. V tomto čase sa tento „zoznam hanby“ iba vytvára.

V praxi môže nastať situácia, kedy odberateľ si nakúpi tovar od dodávateľa; DPH si odpočíta vo svojom daňovom priznaní a za nejaký čas mu príde výmer z DÚ na zaplatenie dane za „neporiadneho“ obchodného partnera. Samozrejme DÚ si vyberie iba výšku dane, ktorú si kupujúci odpočítali z faktúry svojho dodávateľa.

Túto daň, ktorú takýmto spôsobom vyberie DÚ, si potom môže kupujúci vymáhať od tohto dodávateľa súdnou cestou. DÚ vráti daň kupujúcemu platiteľovi (ručiteľovi) ak sa mu podarí daň vymôcť od svojho dlžníka.

Celá situácia môže prebehnúť aj takýmto spôsobom:

Predávajúci platiteľ obchoduje so svojimi partnermi a z nejakého dôvodu nezaplatí daň DÚ. Neurobí tak ani na následnú výzvu DÚ. DÚ uskutoční kontrolu o tohto obchodníka a zistí s kým tento platiteľ uskutočnil zdaniteľné obchody v danom období. Takýmto spôsobom DÚ získa zoznam kto je potenciálny ručiteľ za daň tomuto platiteľovi. Po tejto kontrole už nič nestojí v ceste, aby DÚ začal posielať ručiteľom výmery na zaplatenie dane. V tejto chvíli nie je jasné či DÚ bude vymáhať takýmto spôsobom celú daň na výstupe neplatiaceho platiteľa, alebo iba tú daň (nezaplatenú), ktorá vyšla tomuto platiteľovi v danom období ako daňová povinnosť, ktorá býva nižšia ako celková daň na výstupe. Ak je daňová povinnosť nižšia ako celková daň na výstupe, kto (zo zoznamu obchodných partnerov obchodujúcich v tom období) potom bude ručiteľom za neporiadneho dodávateľa?

Čo to v praxi bude znamenať?

Pre nás bežných podnikateľov z tohto vyplýva, aby sme si svojich obchodných partnerov „lustrovali“ a skúmali či náhodou nemajú niekde dlhy (napr. v Sociálnej poisťovni, ktorá už zoznamy dlžníkov zverejňuje). Predpokladá sa, že ak niekto má dlh voči SP potom je pravdepodobné, že dlhuje i DÚ.

Iba skúsenosti ukážu či uvedené opatrenia vyčistia podnikateľské prostredie od  neplatičov. Zákonodarca tvrdí, že inštitút ručenie za daň v krajinách kde je už zavedený, priniesol pozitívne výsledky. Necháme sa prekvapiť….

Príspevok poslal V. Tichý, účtovná kancelária IEForum, s.r.o.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.