Dane / Daň z pridanej hodnoty/Nárok na odpočet dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Nárok na odpočet dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

Nárok na odpočet dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu
Seyfor Slovensko, a.s.
15. 08. 2021
Doba čtení2 minúty čítania
Líbilo se1
Nárok na odpočet dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

Obsah

  Na úvod je dobré pripomenúť si, kedy ide o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu podľa §2 zákona a §11 č. 222/2004 Z. z. o DPH (ďalej len „ZDPH“): Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu. Nadobudnutie tovaru sa týka iba hnuteľného majetku. Predmetom dane je aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu každou osobou.

  Kedy ide nadobudnutie tovaru z iného členského štátu:

  1. nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a
  2. dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie.

  Fungovanie nadobudnutia tovaru z iného členského štátu je daňovým subjektom vcelku známe, a pokiaľ sa tovar prepravuje z iného členského štátu do tuzemska, platitelia s týmto v princípe nemajú problém. Toto však nemôžeme tvrdiť o situácii, kedy slovenský platiteľ DPH nadobúda tovar z iného členského štátu od osoby registrovanej v inom členskom štáte a tovar po preprave neskončí v tuzemsku.

  Pre správnu aplikáciu ZDPH je potrebné určiť, kde sa nadchádza miesto dodania. Miesto dodania tovaru nadobudnutého z iného členského štátu určuje §17 ods. 1 nasledovne:

  Miestom nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi. Ide o základné pravidlo určenia miesta nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktoré je vždy v tom členskom štáte, kde sa preprava tovaru skončí.

  Tovar nadobudnutý z iného členského štátu skončí v tuzemsku

  Podľa základného pravidla platí, že za miesto plnenia pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, kde sa tovar nachádza po ukončení prepravy. Pokiaľ slovenský platiteľ nadobúda tovar z iného členského štátu s prepravou z Rakúska od zdaniteľnej osoby registrovanej na DPH v Rakúsku do tuzemska, miesto plnenia je v tuzemsku. Slovenský platiteľ vysporiada DPH  tuzemsku – odvedie z tohto plnenia DPH a pokiaľ má nárok na odpočet, tak si DPH odpočíta – uskutoční reverse charge.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Tovar nadobudnutý z iného členského štátu neskončí v tuzemsku

  Úplne iná situácia nastáva, ak je dodávateľom je osoba registrovaní na daň v Rakúsku, nadobúdateľom je slovenský platiteľ DPH, ale tovar skončí v Čechách, kde má slovenský platiteľ sklad (nejde o trojstranný obchod). V tejto situácii platí, že ak nadobúdateľ nepreukáže, že nadobudnutie tovaru z iného členského štátu bolo predmetom dane v mieste skončenia prepravy, čiže v Čechách, tak je miestom dodania štát, ktorý vydal IČ DPH, pod ktorým nadobúdateľ tovar nadobudol – v tomto prípade Slovensko. Nadobúdateľovi vzniká povinnosť priznať DPH z nadobudnutého tovaru z iného členského štátu na Slovensku, avšak nemá nárok na odpočet dane z tohto nadobudnutia, nakoľko nepoužil tovar na svoje zdaniteľné obchody na Slovensku.

  Pokiaľ ale nadobúdateľ následne vysporiada daň v štáte, kde skončila preprava (v našom príklade v Čechách), je podľa §17 ods. 3  oprávnený opraviť základ dane, z ktorého bola daň odvedená v Čechách.

  Je dôležité zdôrazniť, že vyššie uvedený rozbor sa netýka trojstranného obchodu.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.