Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Novinky pri uplatnení výhod na dieťa: otcovské od 1.11.2022 a daňový bonus od 1.1.2023
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Novinky pri uplatnení výhod na dieťa: otcovské od 1.11.2022 a daňový bonus od 1.1.2023

Novinky pri uplatnení výhod na dieťa: otcovské od 1.11.2022 a daňový bonus od 1.1.2023
Seyfor Slovensko, a.s.
20. 12. 2022
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se3
Novinky pri uplatnení výhod na dieťa: otcovské od 1.11.2022 a daňový bonus od 1.1.2023

Obsah

  V rámci podpory rodín s deťmi, ktoré vláda SR podporuje aj v čase energetickej krízy, boli schválené niektoré zmeny v roku 2022. Zmenila sa výška a spôsob výpočtu daňového bonusu a zaviedol sa nový pojem otcovská dovolenka pre otcov po narodení dieťaťa.

  Otcovská dovolenka a nárok na otcovské

  Nárok na otcovskú dovolenku má otec v rozsahu 14 dní, a to najneskôr do 6 týždňov od narodenia dieťaťa. Počas tohto obdobia má nárok na tzv. „otcovské“. Je to nemocenskí dávka zo sociálneho poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Čerpanie otcovskej rodičovskej dovolenky sa otcom skracuje nárok na prípadné čerpanie materského, ktoré je možné čerpať v celkovej výmere 28 týždňov. Využiť otcovského je možnosť, nie povinnosť. Zároveň, využitie otcovského otcom, neznižuje možnosť matky na čerpanie materského alebo rodičovského príspevku.

  Podmienky získania nároku na otcovskú dovolenku sú obdobné, ako pri získaní dávky materské. Otec musí splniť tieto podmienky:

  • byť aktívne nemocenský poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia v deň, od ktorého si uplatňuje nárok na tzv. „otcovské“,
  • získať 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred uplatnením nároku na tzv. „otcovské“, pričom do tohto obdobia sa započítava aj predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia),
  • starostlivosť o dieťa,
  • ak je otec, ktorý žiada o nárok na tzv. „otcovské“ SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, nesmie mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni.

  Výška dávky „otcovské“ je 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Rovnaká výška platí aj v prípade dávky materské.

  Vypočítaný denný vymeriavací základ však nesmie presiahnuť 75 % zákonom stanoveného maximálneho denného vymeriavacieho základu, to znamená, že:

  • v roku 2022 nesmie presiahnuť 75 % z 74,4987 €, t. j. 55,8741 €, a
  • v roku 2023 nesmie presiahnuť 75 % z 79,6274 €, t. j. 59,7206 €.

  V roku 2022 tak otec môže za 14 dní otcovskej dovolenky dostať maximálne 782,30 € a v roku 2023 pôjde o sumu 836,10 €.

  Novinky v daňovom bonuse od 1.1.2023

  Nová legislatíva má za cieľ rozšíriť okruh osôb uplatňujúcich nárok na daňový bonus na deti bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov zo závislej činnosti, podnikania a živnosti. Zároveň sa zrušila hranica 6-násobku minimálnej mzdy. Stanovuje sa nový prepočet na základe limitu z daňového základu v kombinácii s počtom detí a zvyšuje sa suma samotného daňového bonusu na dieťa.

  Ustanovili sa dve hranice daňového bonusu podľa veku dieťaťa:

  do 15 rokov  – 100 € mesačne

  nad 15 rokov do 25 rokov (ak sa dieťa pripravuje na zamestnanie) – 50 € mesačne

  Existuje aj nová, maximálna hranica daňového bonusu, ktorá je stanovená do výšky stanovenej percentom základu dane od 20 do 55% v závislosti od počtu vyživovaných detí.

  %-ny limit z čiastkového základu dane

  Počet vyživovaných detí

  20

  1 dieťa

  27

  2 deti

  34

  3 deti

  41

  4 deti

  48

  5 detí

  55

  6 detí a viac

  V prípade, že má dieťa do veku 15 rokov dotáciu na stravovanie zadarmo, nie je nárok na daňový bonus.

  Novela zákona o dani z príjmov ruší valorizáciu sumy daňového bonusu k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia koeficientom, akým sa zvyšovala k 1.júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia suma životného minima s účinnosťou od 1.1.2023.

  Posudzovanie čiastkového základu dane pri výpočte sumy daňového bonusu 2023

  • pri mesačnom zúčtovaní – zamestnanci vychádzajú z čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti = HRUBÁ MZDA – ODVODY za príslušný kalendárny mesiac,
  • pri ročnom zúčtovaní – vychádza sa u zamestnanca z čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2023.
  • v daňovom priznaní SZČO – vychádza sa z čiastkového základu dane (príjmy – výdavky) za rok 2023.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Prechodné obdobie od 1.7.2022 – 31.12.2022

  Pre uvedené obdobie platí prechodné obdobie, počas ktorého je možné postupovať spôsobom, ktorý je platný do 30.júna 2022, avšak za podmienky, že je to pre daňovníka výhodnejšie. Zamestnávateľ pri výpočte daňového bonusu za obdobie júl až december 2022 musí postupovať tak, aby zamestnancovi vždy priznal vyšší daňový bonus.

  Pre obdobie od 1.7.2022 do  31.12.2022 platia tieto sumy daňového bonusu:

  do 15 rokov  – 70 € mesačne

  nad 15 rokov do 25 rokov (ak sa dieťa pripravuje na zamestnanie) – 40 € mesačne

  Príklad na výpočet daňového bonusu v prechodnom období od 1.7.2022 do 31.12.2023

  Pani Jana má 2 deti vo veku 9 a 11 rokov. Podpísala vyhlásenie a uplatňuje si daňový bonus na obidve deti. Jej hrubý zdaniteľný príjem za mesiac december 2022 je vo výške 750 Eur, výška preddavkov na zdravotné poistenie je 30,00 eur a výška sociálneho poistenia 70,50 eur. 

  Keďže obidve deti sú vo vekovej hranici do 15 rokov, tak možná výška daňového bonusu za mesiac december 2022 podľa veku detí bude 140 € (2 x 70 ) a zároveň, vzhľadom na počet detí je najviac vo výške 27 % z čiastkového základu dane.

  Výpočet mesačného čiastkového základu dane:

  (hrubý príjem – odvody) = 750 – 30 – 70,5 = 649,5 €

  Overenie splnenia podmienky maximálnej výšky daňového bonusu na základe percenta z čiastkového základu dane pre dve deti :

  27 % z ČZD = 27 % z 649,5 = 175,37 €

  V prechodnom období je potrebné posúdiť aj výhodnosť „starého“ výpočtu daňového bonusu platného do 30.6.2022.

  Nárok na daňový bonus podľa veku dieťaťa:

  • 9 rokov = 43,60 eur
  • 11 rokov = 43,60 eur

  Daňový bonus do 30.6.2022 spolu = 87,20 eur. 

  Vzhľadom na skutočnosť, že „starý“ výpočet daňového bonusu platného do 30.6.2022 je nevýhodnejší a paušálne stanovená výška daňového bonusu od 1.7.2022vo výške 140 € je nižšia ako maximálne možná výška daňového bonusu 175,37 € podľa „nového“ výpočtu, má pani Eva nárok na daňový bonus vo výške 140 € za mesiac december 2022.

  Príklad na výpočet daňového bonusu od 1.1.2023

  Pani Jana má 2 deti vo veku 9 a 11 rokov. Podpísala vyhlásenie a uplatňuje si daňový bonus na obidve deti. Jej hrubý zdaniteľný príjem za mesiac január 2023 je vo výške 750 Eur, výška preddavkov na zdravotné poistenie je 30,00 eur a výška sociálneho poistenia 70,50 eur. 

  Keďže obidve deti sú vo vekovej hranici do 15 rokov, tak možná výška daňového bonusu za mesiac január 2023 podľa veku detí bude 200€ (2 x 100) a zároveň, vzhľadom na počet detí je najviac vo výške 27 % z čiastkového základu dane.

  Výpočet mesačného čiastkového základu dane:

  (hrubý príjem – odvody) = 750 – 30 – 70,5 = 649,5 €

  Overenie splnenia podmienky maximálnej výšky daňového bonusu na základe percenta z čiastkového základu dane pre dve deti :

  27 % z ČZD = 27 % z 649,5 = 175,37 €

  Vzhľadom na skutočnosť, že paušálne stanovená výška daňového bonusu 200 € je vyššia ako maximálne možná výška daňového bonusu 175,37 € má pani Eva nárok na daňový bonus vo výške 175,37 €.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.