Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Preddavky na daň z príjmu FO v roku 2023: Kto, kedy a ako ich musí platiť
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Preddavky na daň z príjmu FO v roku 2023: Kto, kedy a ako ich musí platiť

Preddavky na daň z príjmu FO v roku 2023: Kto, kedy a ako ich musí platiť
Seyfor Slovensko, a.s.
18. 07. 2023
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se1
Preddavky na daň z príjmu FO v roku 2023: Kto, kedy a ako ich musí platiť

Obsah

  Podnikatelia a SZČO, ktorý ročne zaplatia na dani z príjmu viac než 5000 €, musia platiť preddavky na daň z príjmu. Poradíme vám, kedy a ako preddavky platiť.

  Najprv si povieme, ktoré príjmy nemajú vplyv na výpočet preddavkov:

  • príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov (zamestnanci),
  • príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov,
  • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov,
  • príjmy zo zahraničia, na ktoré bola použitá metóda vyňatia príjmov podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

  Od 1.1.2020 výšku poslednej známej daňovej povinnosti neovplyvňuje štruktúra základu dane fyzickej osoby.

  Aká je výška preddavkov na daň z príjmu?

  Výška a pravidelnosť platenia preddavkov sa odvíja od poslednej známej daňovej povinnosti, teda podľa toho, akú daň daňovník zaplatil za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

  Ako často sa platia preddavky na daň?

  Ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 € a nepresiahla výšku  16 600 €, platia sa ¼ ročné preddavky na daň. Splatnosť preddavku je posledný deň kalendárneho štvrťroka.

  Ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 €, daňovník platí mesačné preddavky na daň. Splatnosť preddavku je posledný deň kalendárneho mesiaca.

  Preddavkové obdobie

  Preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

  Napr. ak daňovník podáva daňové priznanie do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka po skončení zdaňovacieho obdobia, preddavkové obdobie začína 1.4. a končí 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka.

  Ak daňovník podá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania maximálne do 30.6. nasledujúceho roka (ak má príjmy zo zahraničia, môže sa lehota predĺžiť do 30.9.), tak preddavkové obdobie začína 1.7. a končí 31.3. nasledujúceho roka, ak opäť nepodá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

  Ak pripadne deň na platbu preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, dátum splatnosti preddavku je nasledujúci pracovný deň.

  Výška preddavku sa vypočíta:

  • zo základu dane z príjmov podľa  § 6 ods. 1 a 2 zákona zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v riadku č. 55 daňového priznania typu B pre FO za rok 2022
  • pri použití sadzby dane vo výške 19 %

  Zmena od 1.1.2022

  Od 1.1.2022 má správca dane – príslušný daňový úrad – povinnosť oznámiť daňovníkovi po podaní daňového priznania výšku a splatnosť preddavkov na daň z príjmu splatných po lehote na podanie daňového priznania, a to najmenej 5 dní pred splatnosťou daňového priznania.

  Ukončenie platenia preddavkov na daň

  Ak daňovník ukončí podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,  nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností.

  Zaistite si vždy aktuálne podnikateľské a legislatívne informácie

  Zadajte váš e-mail a my vám budeme pravidelne zasielať rad tipov z podnikateľského a legislatívneho prostredia. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Príklady na platenie preddavkov na daň z príjmu

  Príklad č.1

  Karol je živnostník, ktorý začal podnikať v októbri 2022, a preto je jeho daň z príjmov fyzických osôb za minulý rok iba 1 000 EUR. Daň z príjmu zaplatí Karol naraz po podaní daňového priznania a v roku 2023 preddavky na neplatí. Jeho posledná známa daňová povinnosť totiž nepresiahla 5000 EUR.

  Príklad č.2  – Povinnosť platiť preddavky – daňovník s príjmami z podnikania

  Daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie roka 2022 len príjmy z podnikania a  na r. 55 daňového priznania typu B za rok 2022 vykázal základ dane vo výške 28 000,- EUR. Iné príjmy nemal. Z daňového priznania za rok 2021 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň.


  Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:

  28 000 x  19 % =  5 320,- EUR

  Nakoľko posledná známa daňová povinnosť je vyššia než 5 000 eur ale nižšia než 16 600 EUR, daňovník  je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období začínajúcom v roku 2023, t. j. od 1.  apríla  2023 do 2. apríla 2024 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023).

  Výpočet výšky preddavku:

  5 320 : 4 = 1 330 EUR

  Daňovník začne platiť preddavky štvrťročne od 2. štvrťroka 2023, až do konca 1. štvrťroka 2024, v termínoch: 30.6.2023, 2.10.2023 (30.9. je sobota), 2.2.2023 (31.12. je nedeľa a 1.1.2023 je sviatok), 2.4.2024 (31.3.2024 je nedeľa a 1.4.2024 je sviatok).

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.