Mzdy a personalistika / Sociálne a zdravotné poistenie/Dávka nemocenské: kedy sa vypláca
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Dávka nemocenské: kedy sa vypláca

Dávka nemocenské: kedy sa vypláca
Seyfor Slovensko, a.s.
23. 09. 2021
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se8
Dávka nemocenské: kedy sa vypláca

Obsah

  Dlhá choroba alebo dlhé liečenie úrazu nie je nič príjemného, obzvlášť ak je človek zamestnaný a príde o časť svojho zárobku. Zamestnávateľ a štát počas práceneschopnosti vypláca aspoň náhradu mzdy a nemocenskú dávku. Zistite, kedy máte nárok náhradu mzdy, na nemocenskú dávku a kedy sa vypláca.

  Kedy mám na dávku nemocenské nárok?

  Dávka nemocenské sa poistencovi poskytuje vtedy, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie (ďalej len „dočasná PN“). Lekár pri zistení pracovnej neschopnosti vystaví Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Potvrdenie je päťdielne tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne k dispozícii.

  1. diel potvrdenia – legitimácia dočasne práceneschopného poistenca – týmto dielom sa poistenec preukazuje zamestnancovi Sociálnej poisťovne vykonávajúcemu kontrolu dodržiavania liečebného režimu. Na tomto diele lekár zároveň vyznačuje dátum kontroly. Po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti ho poistenec odovzdá lekárovi.
  2. diel potvrdenia – žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok – týmto dielom si poistenec uplatňuje nárok na dávku, pričom pred odovzdaním zamestnávateľovi alebo odoslaním Sociálnej poisťovni je povinný vyznačiť: o ktorú dávku žiada: nemocenské a/alebo úrazový príplatok a údaje vo vyhlásení: či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení a spôsob poukazovania dávky a podpísať ho.
  3. diel potvrdenia – žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti – týmto dielom si zamestnanec uplatňuje nárok na náhradu príjmu u zamestnávateľa.
  4. diel potvrdenia – hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti – po podpísaní vyhlásenia je poistenec povinný bezodkladne zaslať pobočke, ktorá vypláca nemocenské (s výnimkou zamestnanca, ktorého dočasná pracovná neschopnosť trvala najviac 10 dní – ten ho odovzdá zamestnávateľovi).

  Ostatné diely potvrdenia (I. diel po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti a III. diel pri jej začiatku) je povinný odoslať lekár zdravotníckeho zariadenia Sociálnej poisťovni do evidencie dočasne práceneschopných poistencov. Ak ošetrujúci lekár uzná poistenca za dočasne práceneschopného z viacerých nemocenských poistení, potvrdenie vystaví osobitne pre každé z nich.

  Kde a kedy si treba uplatniť nárok na nemocenskú dávku?

  Nárok si poistenec uplatňuje v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najlepšie ihneď po vystavení žiadosti. Zamestnanec odovzdá II. diel potvrdenia pobočke iba v prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako 10 kalendárnych dní. Urobí tak prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.

  Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia II. diel potvrdenia pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonávala ich nemocenské poistenie.

  Podmienky nároku na nemocenskú dávku

  Zamestnanec má nárok na nemocenskú dávku ak:

  • sa stane dočasne pracovne neschopným,
  • dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote,
  • nemá príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplatený za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti
  • nesleduje sa, či zamestnávateľ zaplatil poistné na nemocenské poistenie.

  Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba má nárok na nemocenské, ak:

  • sa stane dočasne pracovne neschopnou,
  • dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote,
  • osoba má zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume od prvého vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť. Toto platí najviac za obdobie posledných piatich rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť . Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky na poistnom sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.
  • nesleduje sa, či samostatne zárobkovo činná osoba dosahuje príjem počas dočasnej pracovnej neschopnosti.

  Dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na nemocenské, ak:

  • sa stane dočasne pracovne neschopnou,
  • dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote,
  • osoba má 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • osoba má zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume od prvého vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť. Toto platí najviac za obdobie posledných piatich rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť. Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky na poistnom sa podmienka zaplatenia poistného považuje na účely nároku na dávku za splnenú.

  Ako sa vypočíta výška nemocenského SZČO:

  Výška nemocenského sa vypočíta z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo z predpokladaného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) nasledovne:

  • od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % DVZ alebo PDVZ,
  • od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % DVZ alebo PDVZ.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Obmedzenie sumy nemocenského

  Nemocenské sa zníži na polovicu, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopný v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok.

  Akú výšku náhrady príjmu počas dočasnej PN vypláca zamestnávateľ zamestnancovi?

  Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu počas dočasnej PN za kalendárne dni, počas ktorých je zamestnanec uznaný za dočasne PN, najviac však po dobu 10 kalendárnych dní. Uvedené znamená, že ak je zamestnanec uznaný za dočasne PN od 2.2.2021 do 10.2.2021, zamestnávateľ mu za týchto 9 kalendárnych dní vyplatí náhradu príjmu počas dočasnej PN. Ak by táto PN-ka trvala napríklad do 28.2.2021, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu za obdobie 10 kalendárnych dní, t. j. od 2.2.2021 do 11.2.2021 (vrátane) a od 12.2.2021 mu vyplatí nemocenské príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

  Výška náhrady príjmu je:

  • 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) zamestnanca, a to od prvého dňa dočasnej PN do tretieho dňa dočasnej PN, a
  • 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) zamestnanca, a to od štvrtého dňa dočasnej PN do desiateho dňa dočasnej PN.

  Ako sa počíta výška náhrady príjmu si prečítajte v článku Ste aj počas choroby zabezpečený? Pozrite sa, ako sa počíta nemocenské a náhrada mzdy

  Povinnosťou zamestnávateľa je aj samotné vyplatenie náhrady príjmu, a to vo výplatnom termíne, ktorý je určený na výplatu mzdy, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si zamestnanec uplatnil nárok na náhradu príjmu.

  V prípade, ak bol zamestnanec uznaný za dočasne PN z dôvodu nariadenej karantény v súvislosti s nákazou koronavírusom (COVID-19), zamestnávateľ zamestnancovi nevypláca náhradu príjmu pri dočasnej PN. Zamestnanec má nárok na tzv. pandemické nemocenské a sociálna poisťovňa mu bude vyplácať dávku nemocenské vo výške 55 % z DVZ, a to od prvého dňa vzniku tejto dočasnej PN.

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.