Mzdy a personalistika / Odmeňovanie/Ako na výpočet čistej a hrubej mzdy – podrobný návod vrátane príkladov
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako na výpočet čistej a hrubej mzdy – podrobný návod vrátane príkladov

Ako na výpočet čistej a hrubej mzdy – podrobný návod vrátane príkladov
Seyfor Slovensko, a.s.
18. 07. 2023
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se31
Ako na výpočet čistej a hrubej mzdy – podrobný návod vrátane príkladov

Obsah

  Prečo je medzi čistou a hrubou mzdou rozdiel niekoľko desiatok eur? A prečo môžu mať dvaja zamestnanci s rovnakou hrubou mzdou rozdielnu čistú mzdu? Prečítajte si, čo všetko každý mesiac zo svojej mzdy odvádzate a ako si čistú mzdu vypočítate.

  Hrubá mzda, je mzda, ktorú máte uvedenú v pracovnej zmluve. Avšak zamestnávateľ za vás zaplatí o mnoho viac, a to kvôli sociálnemu a zdravotnému poisteniu.

  Zdravotné poistenie sa platí vašej zdravotnej poisťovni a kryjú sa z neho zdravotné úkony. V sociálnom poistení je zahrnutých niekoľko poistení – dôchodkové poistenie, príspevok na štátnu politiku zamestnanosti, úrazové poistenie a nemocenské poistenie. Vďaka tomuto poisteniu máte dávku od štátu v prípade práceneschopnosti, nezamestnanosti a po dosiahnutí dôchodkového veku dostanete dôchodok.

  Výška poistenia sa počíta z hrubej mzdy. Časť platí zamestnanec a časť zamestnávateľ.

  Odvody zamestnanca Odvody zamestnávateľa
  Sociálne poistenie 9,40% 25,20%
  z toho
  Nemocenské poistenie 1,4% 1,4%
  Starobné dôchodkové poistenie 4,0% 14%
  Invalidné poistenie 3,0% 3,0%
  Poistenie v nezamestnanosti 1,0% 0,80%
  Garančné poistenie 0,25%
  Poistenie v nezamestnanosti 1,0%
  Rezervný fond solidarity 4,75%
  Zdravotné poistenie 4% 10%
  Celkom za obidve poistenia 13,40% 35,20%

  Ak k hrubej mzde pripočítame odvody zamestnávateľa, dostaneme tzv. superhrubú mzdu. Svoju superhrubú mzdu nájdete vo svojej výplatnej páske pod pojmom celková cena práce. Napríklad pri mzde 1 000€ je celková cena práce, resp. superhrubá mzda 1 352€ (sú to celkové náklady zamestnávateľa na zamestnanca).

  Ako vypočítať daň a položky ovplyvňujúce výšku čistej mzdy

  Daňová sadzba je 19% alebo 25%. Daň sa vypočíta z hrubej mzdy po odpočítaní odvodov platených zamestnancom. Vplyv na výšku dane má skutočnosť, či máte podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane (ďalej len „Vyhlásenie“) u zamestnávateľa alebo nie. Výšku čistej mzdy ovplyvňuje priamo daňový bonus na dieťa, a to, či máte na neho nárok a uplatňujete si ho mesačne v mesačnej mzde. Túto skutočnosť rovnako uvádzate na rovnakom tlačive ako nezdaniteľnú čiastku dane, vo Vyhlásení.

  Pre rok 2023 je nezdaniteľná časť dane na daňovníka vo výške 4 922,82 € ročne, resp. 410,24€ mesačne.

  To, aká výška daňovej sadzby sa uplatní vo vašej mzde závisí od jej výšky zdaniteľnej mzdy:

  • 19 % daňou z príjmov z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahla 1/12 sumy 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane (za rok 2023 je to 41 445,46 eura vrátane)
  • 25 % daňou z príjmov z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahla 1/12 sumy 176,8-násobku sumy platného životného minima, t. j. 3 165,16 €.

  Táto hraničná suma sa zmení v prípade, že sa zmení výška životného minima.

  Výšku mesačnej čistej mzdy ovplyvňuje aj daňový bonus na deti. Ostatné odpočítateľné položky, ako nezdaniteľná časť na manželku, na doplnkové dôchodkové sporenie, daňový bonus na zaplatené úroky sa uplatňujú ročne v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane.

  Daň a čistá mzda sa vypočítajú nasledovne:

  Hrubá mzda
  – Poistné platené zamestnancom do Sociálnej poisťovne
  – Preddavky platené zamestnancom na zdravotné poistenie
  = čiastkový základ dane
  – Nezdaniteľná časť základu dane (ak si ju zamestnanec uplatňuje)
  = základ dane
  x sadzba dane 19% alebo 25%
  = preddavok na daň z príjmov
  + daňový bonus na dieťa
  – Iné zrážky, ak sa uplatňujú
  = čistá mzda

  Výpočet čistej mzdy: pracujúci bezdetný

  Fyzioterapeutka Leona má hrubú mzdu 1 000€. Je slobodná a bezdetná. Nezdaniteľnú časť základu dane si uplatňuje mesačne, čiže má podpísané Vyhlásenie u svojho zamestnávateľa.

  Percentuálna sadzba Suma Výpočet
  Hrubá mzda   1 000€ 1 000€
  Sociálne poistenie 9,40%         94€ -94€ = 906€
  z toho
  Nemocenské poistenie 1,4% 14€
  Starobné dôchodkové poistenie 4,0% 40€
  Invalidné poistenie 3,0% 30€
  Poistenie v nezamestnanosti 1,0% 10€
  Zdravotné poistenie 4% 40€ -40€=866€
  Celkom za obidve poistenia 13,40% 134€  
  Nezdaniteľná časť dane                  -410,24€ -410,24€=455,76€
  Daň z príjmov 19% 86,59€ *0,19=86,59€
  Daňový bonus na dieťa   0€
  Čistá mzda   779,41€ 866€ – 86,59€ = 779,41€

  Výpočet čistej mzdy: pracujúci rodič s deťmi

  Učiteľka Zuzana má mesačnú mzdu 1000 € hrubého rovnako ako fyzioterapeutka Leona. Na rozdiel od nej má však dve deti. Jedno dieťa má 6 rokov a druhé má 9 rokov. Daňový bonus na deti si uplatňuje mesačne u zamestnávateľa, rovnako aj nezdaniteľnú časť základe dane, čiže má podpísané Vyhlásenie.

  Percentuálna sadzba Suma Výpočet
  Hrubá mzda   1 000€ 1 000€
  Sociálne poistenie 9,40% 94€ -94€ = 906€
  z toho
  Nemocenské poistenie 1,4% 14€
  Starobné dôchodkové poistenie 4,0% 40€
  Invalidné poistenie 3,0% 30€
  Poistenie v nezamestnanosti 1,0% 10€
  Zdravotné poistenie 4% 40€ -40€=866€
  Celkom za obidve poistenia 13,40% 134€  
  Nezdaniteľná časť dane -410,24€ -410,24€=455,76€
  Daň z príjmov 19% 86,59€ *0,19=86,59€
  Daňový bonus na dieťa   233,82
  Čistá mzda   1013,23€ 866€ – 86,59€ + 233,82€ = 1013,23€

  * Od roku 2023 platí, že výška daňového bonusu na dieťa sa rozlišuje v závislosti od veku vyživovaného dieťaťa, do 18 rokov je bonus vo výške 140 €, nad 18 rokov je to 50 €. Avšak,  maximálna výška daňového bonusu na dieťa je ohraničená percentom zo základu dane a to v závislosti od počtu vyživovaných detí:

  Pri jednom dieťati je percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) 20 %,

  • pri dvoch deťoch 27 %,
  • pri troch deťoch 34 %,
  • pri štyroch deťoch 41 %,
  • pri piatich deťoch 48 %,
  • pri 6 a viac deťoch 55 %.

  V tomto príklade je to 27 % z 866 eur, čiže 233,82 eur.

  Výpočet čisté mzdy: pracujúci rodič s nadpriemernou mzdou

  Manažérka Gabriela má mesačnú mzdu 5000 € hrubého. Má jedno dieťa nad 6 rokov, ale daňový bonus si uplatňuje manžel. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť základe dane mesačne, čiže má podpísané Vyhlásenie.

  Percentuálna sadzba Suma Výpočet
  Hrubá mzda   5 000€ 5 000€
  Sociálne poistenie 9,40%     470€ -470€ = 4 530€
  z toho
  Nemocenské poistenie 1,4% 70€
  Starobné dôchodkové poistenie 4,0% 200€
  Invalidné poistenie 3,0% 150€
  Poistenie v nezamestnanosti 1,0% 50€
  Zdravotné poistenie 4% 200€ -200€=4 330€
  Celkom za obidve poistenia 13,40% 134€  
  Nezdaniteľná časť dane -410,24€ -410,24€=3919,76€
  Daň z príjmov 19% 656,22€ 3453,79€*0,19=656,22€
  Daň z príjmov 25% 116,49€ (3919,76€-3453,79€)*0,25=116,49€
  Daňový bonus na dieťa   0€
  Čistá mzda   3557,29€ 4330€-656,22€-116,49€=3557,29€

  Ako sa líši čistá mzda rôznych ľudí

  Z predchádzajúcich príkladov je zrejmé, že rovnaká hrubá mzda neznamená rovnakú čistú mzdu na účte. Pozrime sa, ako sa líši čistá mzda na základe rôznych životných situácií.

    Hrubá mzda Čistá mzda
  pracujúci bezdetný 1 000€ 779,41€
  pracujúci rodič s 1 dieťaťom do 6 rokov 1 000€ 919,41€
  pracujúci rodič s 2 deťmi nad 18 rokov 1 000€ 879,41€
  pracujúci rodič so 4 deťmi do 18 rokov 1 000€ 1134,47€

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako jednoducho vypočítať mzdy v programe na výpočet mzdy

  Pokiaľ vo firme plánujete zamestnať prvého zamestnanca, výšku mzdy nemusíte počítať na kalkulačke. Všetko potrebné vám automaticky vypočíta účtovný program Money S3. Vyskúšajte mzdový program v rámci systému Money. Okrem miezd sa vám postará o účtovníctvo a ostatnú firemnú agendu. Na začiatok môžete použiť Money S3 aj v bezplatnej verzii Štart.

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.