Mzdy a personalistika / Sociálne a zdravotné poistenie/Nová nemocenská dávka – tehotenské
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Nová nemocenská dávka – tehotenské

Nová nemocenská dávka – tehotenské
Seyfor Slovensko, a.s.
09. 09. 2021
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se19
Nová nemocenská dávka – tehotenské

Obsah

  Od 1.4.2021 je zavedená nová dávka z nemocenského poistenia, tehotenské. Nárok na tehotenské majú všetky ženy, ktoré sú nemocensky poistené v Sociálnej poisťovni, či už ako zamestnankyne alebo ako SZČO alebo aj ako dobrovoľne poistené osoby. Tehotenské sa týka aj žien, ktoré majú nemocenské poistenie prerušené, pretože sú ako zamestnankyne na rodičovskej dovolenke alebo ako SZČO poberajú rodičovský príspevok.

  Príspevok je možné poberať od dňa vzniku dôvodu na poskytnutie tehotenského – deň zodpovedajúci začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, resp. v 13. týždeň tehotenstva. Ďalšie podmienky, ktoré musí budúca matka splniť na priznanie nároku na tehotenské:

  • byť nemocensky poistená v deň tzv. vzniku dôvodu na poskytnutie dávky,
  • mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch, aj vrátane čerpania rodičovskej dovolenky,
  • SZČO a dobrovoľne poistené ho musia mať zaplatené včas a v správnej výške, dlh na nemocenskom nesmie prekročiť 5 EUR.

  Lekár vystaví tehotnej žene žiadosť o tehotenské na tlačive Sociálnej poisťovne. Po skončení tehotenstva vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené alebo lekár (gynekológ), ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel.

  Výška dávky v roku 2021

  Tehotenské sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Výška tehotenského predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo úhrnu DVZ/PDVZ s tým, že výška nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu

  V praxi to znamená, že ak maximálny denný vymeriavací základ na rok 2021 je v sume 71,8028 eura, tehotenské v roku 2021 (od 1. apríla 2021) bude nasledovné:

  • minimálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 7,18 eura
  • maximálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 10,78 eura.

  Z toho vyplýva, že vaša tehotenská dávka nebude menej ako 215,5 EUR pri 30-dňovom mesiaci, resp. 222,6 EUR pri 31-dňovom mesiaci, teda 7,18 EUR denne. Horná hranica tohto denného príspevku je 10,78 EUR, teda pri prepočte na mesiac je to 323,2 EUR za 30 dní a 333,9 EUR za 31 dní.

  Výplata dávky

  Tehotenské sa prednostne vypláca na účet príjemkyne tehotenského v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Na žiadosť príjemkyne tehotenského sa tehotenské vypláca v hotovosti, t. j. prostredníctvom peňažného poukazu na výplatu alebo okresného okruhu (Slovenská pošta, a. s.), prípadne na písomnú žiadosť poberateľky tehotenského sa tehotenské poukazuje na účet manžela v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak má v čase poberania tehotenského právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania tehotenského manžel súhlasí. Tehotenské sa vypláca do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tehotenské vypláca.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Vrátenie dávky/Premlčanie

  V živote môžu nastať situácie, kedy je prijímateľka dávky povinná vrátiť tehotenské alebo jeho časť odo dňa, od ktorého jej nepatrilo alebo nepatrilo v poskytovanej sume, ak

  • si nesplnila povinnosť uloženú zákonom (napr. nepreukázala ukončenie tehotenstva)
  • prijímala tehotenské alebo jeho časť, hoci vedela alebo mala z okolností predpokladať, že sa vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako jej patrilo (napr. tehotenské jej pobočka vyplatila z vyššieho denného vymeriavacieho základu, ako bol uvedený v rozhodnutí o priznaní tehotenského) alebo
  • vedome spôsobila, že sa tehotenské alebo jeho časť vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako patrilo (napr. neoznámila pobočke, že bola nemocensky poistená aj podľa právnych predpisov niektorého z členských štátov EÚ)

  Nárok na výplatu tehotenského alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý tehotenské alebo jeho časť patrili. Premlčacia lehota neplynie v čase konania o tehotenskom a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.