Mzdy a personalistika / Pracovnoprávne vzťahy/Podnikanie v dobe ochorenia COVID-19: pracovné právo a zamestnávatelia
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Podnikanie v dobe ochorenia COVID-19: pracovné právo a zamestnávatelia

Podnikanie v dobe ochorenia COVID-19: pracovné právo a zamestnávatelia
Seyfor Slovensko, a.s.
22. 04. 2020
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se3
Podnikanie v dobe ochorenia COVID-19: pracovné právo a zamestnávatelia

Opatrenia vlády, v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, ovplyvnia veľkú časť slovenských podnikateľov a zamestnancov. Spísali sme pre vás najdôležitejšie pracovno-právne situácie, ktoré môžu v dôsledku opatrení vzniknúť, a čo na ne hovorí zákon.

Informácie sú aktuálne k 22. 4. 2020.

Ako podľa zákona pracovať z domu 

Podľa novely zákonníka práce môžete ako zamestnávateľ počas trvania mimoriadneho stavu nariadiť prácu z domu aj jednostranne.

  Na druhej strane sa pre prácu z domu môže rozhodnúť aj samotný zamestnanec

 • ak to dohodnutý druh práce umožňuje
 • a zároveň na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by tomu bránili.

prace-z-domu

Ako je to s nariadením dovolenky 

Zamestnávateľ môže zamestnancom nariadiť dovolenku, ale musí tak učiniť z oprávnených dôvodov a informovať ich minimálne 7 dní vopred. Ak ide o čerpanie dovolenky, ktorú zamestnanec preniesol z minulého roka, v tomto prípade platí oznamovacia povinnosť 2 dni vopred. Dovolenku zo dňa na deň môže nariadiť len v prípade, že s tým zamestnanec súhlasí

Hromadné čerpanie dovolenky z prevádzkových dôvodov, môže zamestnávateľ nariadiť len za splnenia zákonných podmienok. Táto dovolenka, napríklad nesmie prekročiť 2 týždne a potrebuje k nej súhlas firemných odborov. Z právneho hľadiska je splnenie podmienok nutné posúdiť vždy podľa konkrétnej situácie.

Prekážky na strane zamestnávateľa 

Pokiaľ charakter práce alebo dôležité prevádzkové dôvody bránia zamestnancovi pracovať z domu alebo bránia čerpaniu dovolenky, musí prácu vykonávať na pracovisku. Zamestnávateľ má ale zákonnú povinnosť za všetkých okolností chrániť zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Jedným zo spôsobov ochrany môže byť zákaz vstupu na pracovisko a v takomto prípade prináleží zamestnancom náhrada mzdy, ktorá je podľa novely zákonníka práce platnej od 4.4.2020 minimálne 80 % priemerného zárobku. Pozor suma náhrady nemôže byť nižšia ako minimálna mzda. 

prekazky

Zákonník práce taktiež umožňuje v týchto situáciách čerpať pracovné alebo náhradné voľno, či zmeniť pracovný rozvrh. Týmto opatreniam ale musí predchádzať dodatok v pracovnej zmluve. 

Kvôli opatreniam Hlavného hygienika došlo k uzavretiu maloobchodných predajní a predajní poskytujúcich služby. Konkrétne je tým myslené uzavretie kancelárie, obchodu alebo iného miesta, na ktorom dochádza k predaju tovaru spotrebiteľovi alebo poskytovaniu služby. Zamestnanci, ktorých sa to dotkne, môžu naďalej vykonávať iné pracovné činnosti, napríklad vybavovanie objednávok na e-shope. 

Pokiaľ u niektorých zamestnávateľov opatrenie spôsobí úplné prerušenie činnosti, ide o prekážku na strane zamestnávateľa a zamestnancom náleží náhrada mzdy, ktorá je podľa novely zákonníka práce, ktorá je platná od 4. 4. 2020 minimálne vo výške 80 % priemerného zárobku. Suma náhrady nesmie byť nižšia ako minimálna mzda.

Zamestnanec v karanténe 

Každému, kto bol v kontakte s nakazeným, môže hygienická stanica nariadiť domácu izoláciu až po dobu 14 dní. Presné podmienky nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.  

Po nariadení karantény rozhodne lekár o práceschopnosti, podľa zdravotného stavu izolovaného. Zamestnanca kontaktuje Sociálna poisťovňa a v prípade záujmu s ním spíše žiadosť o nemocenské. Toto opatrenie ale nemusí zamestnancovi nutne brániť v práci. Pokiaľ sa rozhodne pre poberanie nemocenského, nemôže mať ďalšie príjmy. Pokiaľ preferuje príjem zo svojho zamestnania, musí sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu.  

Doba strávená v karanténe nie je považovaná za výkon práce, a preto sa zamestnancovi o toto obdobie skráti dovolenka. Pokiaľ je zamestnancovi karanténa nariadená v priebehu čerpania dovolenky, nastupuje automaticky do pracovnej neschopnosti. Zamestnávateľ totiž nemôže nariadiť čerpanie dovolenky, behom pracovnej neschopnosti. Dovolenka sa zamestnancovi preruší a nevyčerpaná časť mu do konca roka zostane zachovaná. 

Znížená 60% mzda pre zamestnanca 

Z vážnych prevádzkových dôvodov (vrátane pandémie) sa môžu zamestnávatelia rozhodnúť, že zamestnancom nepridelia prácu. V takomto prípade majú zamestnanci právo na náhradu mzdy vo výške 60 %

Urobiť to ale môžu len zamestnávatelia, v ktorých firme pôsobia odbory. Rozhodnutie nemôžu zamestnávatelia učiniť jednostranne, ale jedine písomnou dohodou so zástupcom  zamestnancov.

Pokles potreby práce 

Opatrenia k potlačeniu nákazy, povedú v niektorých odboroch ku zníženiu počtu zákaziek a celkového dopytu po tovare a službách. Pokles práce je zo zákona prekážkou na strane zamestnávateľa, a preto majú v takomto prípade zamestnanci právo na náhradu mzdy. Podľa novely zákonníka práce, ktorá je platná od 4. 4. 2020 výška náhrady musí byť aspoň 80 % priemerného zárobku. Suma náhrady nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. 

Pokiaľ sa situácia nezlepší, môžu zamestnávatelia pristúpiť k organizačným zmenám a prepúšťaniu. Pred ukončovaním pracovných pomerov ale musí zamestnávateľ celú situáciu analyzovať a presvedčiť sa, či je prepúšťanie pre chod firmy nevyhnutné

Príspevky na udržanie pracovného miesta

Pre zamestnávateľov, ktorí nemohli prideľovať prácu zamestnancom v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu štát pripravil kompenzáciu – príspevky na udržanie pracovného miesta.

  O príspevok môžu požiadať

 1. kategória: Zamestnávatelia, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky
 2. kategória: Zamestnávatelia, ktorí prerušili alebo obmedzili svoju prevádzku, aj keď im táto povinnosť nevyplývala z Opatrenia Úradu zdravotníctva. .

Štát bude zamestnávateľom čiastočne prispievať na mzdy, ktoré vyplatili zamestnancom, ak sa zaviažu, že udržia pracovné miesto aspoň 2 mesiace po mesiaci, za ktorý požiadajú o príspevok.

 1. kategórii zamestnávateľov štát preplatí náhrady príjmu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur.
 2. katégória zamestnávateľov si môže zvoliť z dvoch možností:
  • Buď požiadajú o príspevok vo výške 80 % na náhradu príjmu zamestnancov, ktorým nemohli prideľovať prácu,
  • alebo si môžu uplatniť paušálny príspevok na úhradu mzdy „každého“ zamestnanca v závislosti od toho, ako im klesli tržby.
Měsíční vklad Snížení daňového základu Daňová úspora
1 000 Kč 0 Kč 0 Kč
1 100 Kč 1 200 Kč 180 Kč
1 300 Kč 3 600 Kč 540 Kč
1 500 Kč 6 000 Kč 900 Kč
1 700 Kč 8 400 Kč 1 260 Kč
2 000 Kč 12 000 Kč 1 800 Kč
3 000 Kč 24 000 Kč 3 600 Kč

Měsíční vklad Snížení daňového základu Daňová úspora
1 000 Kč 0 Kč 0 Kč
1 100 Kč 1 200 Kč 180 Kč
1 300 Kč 3 600 Kč 540 Kč
1 500 Kč 6 000 Kč 900 Kč
1 700 Kč 8 400 Kč 1 260 Kč
2 000 Kč 12 000 Kč 1 800 Kč
3 000 Kč 24 000 Kč 3 600 Kč

Podnikatelia, ktorí boli nútení zavrieť svoje prevádzky môžu žiadať o príspevok už od 6. apríla 2020. Všetky dokumenty a informácie o spôsobe podania žiadosti nájdu na stránke pomahameludom.sk. Zamestnávatelia ktorí majú záujem o príspevky pri poklese tržby môžu žiadosti o príspevky podávať od 17. 4.

Zistite, ako na výpočet čistej mzdy

Pripravené v spolupráci s A&T solutions.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.